Ông Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa ký ban hành Quyết định số 1688/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán trong năm 2021. Theo đó, cơ quan sẽ tổ chức kiểm toán nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực trên phạm vi cả nước.

Nhiều dự án lớn sẽ được kiểm toán trong năm 2021

Tổng cộng 181 cuộc kiểm toán

Cụ thể, theo quyết định kiểm toán, sẽ có 181 cuộc kiểm toán trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công của 18 bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương; quản lý, sử dụng ngân sách của 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với năm 2020, số cuộc kiểm toán đã tăng thêm 23 cuộc.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng và các chương trình, dự án, KTNN dự kiến thực hiện 35 cuộc kiểm toán tại nhiều dự án trọng điểm, được dư luận đặc biệt quan tâm: Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường lăn, đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường lăn, đường cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành…

Các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi như: Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; dự án Hồ chứa nước Bản; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2; Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng); Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1; Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2; Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2; Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi…

Đối với lĩnh vực kiểm toán chuyên đề, KTNN dự kiến thực hiện 26 cuộc kiểm toán. Trong đó, 3 cuộc kiểm toán có quy mô lớn, phạm vi rộng (thuộc giai đoạn 2017 – 2020) để đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công gồm: Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoạt động quản lý môi trường tại các ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; việc cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch tại các đô thị.

Riêng đối với chuyên đề quản lý cấp phép xây dựng và quy hoạch đô thị giai đoạn 2017 – 2020 sẽ đánh giá công tác lập, xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, việc cấp phép xây dựng tại các địa phương theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Xây dựng. Từ đó, đánh giá toàn diện công tác quản lý Nhà nước, tính hiệu quả của các hoạt động được kiểm toán trong giai đoạn 2017 – 2020.

Bên cạnh đó, cơ quan cũng tiến hành kiểm toán một số dự án có sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn đối ứng; Các chương trình, dự án trong lĩnh vực an sinh, xã hội, phát triển kinh tế cùng; công tác quản lý Nhà nước về Thuế tại Tổng cục thuế và các cục Thuế (miễn, giảm thuế; giãn, hoàn thuế; chống trốn thuế, chuyển thuế…)

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng, kiểm toán 13 cuộc tại 2 doanh nghiệp và 11 đơn vị dự toán. Trong đó, khối cơ quan Đảng, khối an ninh, thực hiện 5 cuộc kiểm toán về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và 36 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)