Bộ Xây dựng cho rằng mọi hành vi sử dụng căn hộ chung cư mà không phải mục đích để ở như kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày là vi phạm quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh theo giờ

Lợi dụng để tổ chức hoạt động ma túy, mại dâm, tội phạm công nghệ cao

Theo ý kiến phản ánh của cư tri thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hiện nay, tình hình quản lý sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày hết sức khó khăn. Đặc biệt, một số đối tượng lợi dụng việc thuê căn hộ chung căn để tổ chức hoạt động ma túy, mại dâm, tội phạm công nghệ cao. Do vậy, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng giải thích rõ các quy định liên quan đến việc quản lý loại hình cho thuê này và chế tài xử lý cụ thể.

Trả lời vấn đề này Bộ Xây dựng cho biết, quy định về việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích để ở được thể hiện rất rõ ràng tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật Nhà ở 2014. Cụ thể: “Chủ sở hữu nhà ở (bao gồm cả chung cư) có các quyền sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm”. Ngoài ra, Điều 6 của Luật Nhà ở đã quy định việc nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Đồng thời, Điều 35, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở cũng liệt kê rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư. Cụ thể, nghiêm cấm việc tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sử dụng chung, phần sở hữu chung của nhà chung cư; thực hiện các hành vi nghiêm cấm khác liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở.

Như vậy, hành vi sử dụng căn hộ chung cư mà không phải mục đích để ở như kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày là vi phạm quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trách nhiệm và chế tài xử lý

Theo Thông tư số 02/BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định: Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phản ánh kịp thời những hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư đến UBND cấp phường, cấp quận nơi có chung cư. Sau khi nhận được phản ánh, các cơ quan này phải giải quyết, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Bộ Xây dựng cho biết thêm, trong phạm vi quyền hạn của mình, Bộ đã ban hành nhiều văn bản để đôn đốc, nhắc nhở các địa phương tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

Căn cứ vào đó, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có ý kiến gửi UBND TP.HCM để chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn để kịp thời phát hiện ra sai phạm và có hướng xử lý thích hợp.

Về chế tài xử lý, Bộ Xây dựng yêu cầu áp dụng các quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản…

(Tổng hợp bởi odt.vn)