Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa đưa ra đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố lên gấp đôi so với trước đây tại Dự thảo lần 3 Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội được đề xuất tăng gấp đôi

Nội dung dự thảo

Căn cứ Dự thảo lần 3 Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô), Sở Xây dựng TP. Hà Nội đề xuất số tiền xử phạt 2 tỷ đồng là mức cao nhất đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, mức xử phạt hành chính đối với các hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

  • Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (theo hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP): Phạt tiền từ 80 - 120 triệu đồng;
  • Đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng (theo hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP): Phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng;
  • Đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng (theo hành vi quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP): Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng;
  • Đối với một trong các hành vi sau đây: Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung (theo hành vi quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP); Xây dựng công trình sai cốt xây dựng (theo hành vi quy định tại điểm c khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP); Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng (theo hành vi quy định tại điểm b khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP); Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt (theo hành vi quy định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP): Phạt tiền từ 200 - 240 triệu đồng;
  • Đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định mà tái phạm như sau: xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này (theo hành vi quy định tại điểm a khoản 9 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP): Phạt tiền từ 40 - 80 triệu đồng;
  • Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này (theo hành vi quy định tại điểm b khoản 9 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP): Phạt tiền từ 280 - 320 triệu đồng;
  • Phạt tiền từ 1,9- 2 tỷ đồng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này (theo hành vi quy định tại điểm c khoản 9 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP).

Như vậy, so với Nghị định số 139/2017/NĐ-CP được ban hành trước đó về mức tiền phạt quy định đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng thì mức phạt ở dự thảo lần này cao gấp 2 lần.

Đại diện Sở Xây dựng thành phố cho biết: “Đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức”, Sở Xây dựng cho biết.

Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình ra Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.

(Tổng hợp bởi odt.vn)