Căn cứ theo báo báo gửi Ủy ban Kinh tế Quốc Hội của Bộ Xây dựng, so với năm 2019, tình trạng số hộ gia đình không có nhà ở trong năm 2019 đã giảm 10 lần, từ mức 4,7 phần 10.000 xuống còn 0,47 phần 10.000.

Trong 10 năm qua, số hộ không có nhà ở giảm 10 lần

Những số liệu được ghi trong báo cáo

Báo cáo trên của Bộ Xây dựng gửi Ủy ban Kinh tế Quốc Hội nhằm phụ vụ thẩm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: dựa trên chỉ tiêu đề ra hàng năm thì tốc độ phát triển nhà ở luôn bám sát chỉ tiêu này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 61 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố đã xây dựng chương trình phát triển nhà ở. Tính đến quý 2/2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên toàn quốc đạt 23,2 m2/người, ở đô thị là 24,5 m2/người và ở nông thôn là 22,5 m2/người.

Tỷ lệ hộ có nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ là 6,9%, giảm so với năm 2009 là 8,2%. Khoảng 1/3 số hộ sống trong nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người từ 30m2/người trở lên.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng đề cập đến chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị, cụ thể, trên cả nước số dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đã hoàn thành là 137 dự án với tổng diện tích khoảng 2.825.000 m2, quy mô 56.500 căn hộ. Số dự án đang tiếp tục được triển khai là 173 dự án với tổng diện tích khoảng 6.300.000 m2, quy mô 126.000 căn hộ.

Đối với nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, số dự án đã hoàn thành là 111 dự án với tổng diện tích khoảng 2.350.000m2, quy mô khoảng 47.000 căn hộ. Và số dự án đang tiếp tục được triển khai là 91 dự án với tổng diện tích là 4.525.000 m2, quy mô khoảng 90.500 căn hộ.

Trên cả nước, tính đến nay có hơn 5.175.000m2 nhà ở xã hội đã xây dựng. Trong khi đó, mục tiêu đề ra đến năm 2020 là đạt 12,5 triệu m2.

(Tổng hợp bởi odt.vn)