Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Long An chuẩn bị có thêm Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải, quy mô 162 ha với tổng giá trị đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó tổng vốn góp của nhà đầu tư là 200 tỷ đồng.

Long An chuẩn bị có thêm Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải trị giá 1.300 tỷ đồng

Dự án Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải

Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc Tế Trường Hải có quy mô khoảng 162 ha nằm tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long Anh là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. Được biết, tổng giá trị đầu tư của dự án khu công nghiệp này khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của chủ đầu tư là 200 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của odt.vn, chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải, có trụ sở tại Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Dự kiến, thời gian xây dựng ước tính của dự án này là 36 tháng, tính từ ngày Nhà nước bàn giao đất. Và thời gian thực hiện dự án kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư là 50 năm.

Để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long thực hiện nhiệm vụ tổ chức lập kế hoạch chuyển đổi mục đích sự dụng đất; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; cho thuê đất; bồi thường giải phóng mặt bằng. Tất cả các công việc trên phải tuân theo đúng quy định về đất đai, đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh Long được UBND tỉnh Long An chỉ đạo hướng dẫn nhà đầu tư cập nhật lại tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long và các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư bồi thường GPMB; giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án; tổ chức giám sát việc góp vốn và huy động vốn đầu tư thực hiện dự án….

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa Khu công nghiệp An Nhựt Tân 2 quy mô 162ha tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ ra khỏi quy hoạch tổng thể, đồng thời bổ sung vào quy hoạch Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải tại Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc.

(Tổng hợp bởi odt.vn)