Ngày 19/05, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Quyết định số 657/QĐ–TTg về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khởi công xây dựng ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Nội dung chủ yếu

Dự án được đầu tư với số vốn lên tới gần 11.000 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (tên giao dịch là ACV) và không sử dụng tiền thuộc ngân sách Nhà nước.

ACV được xác định là nhà đầu tư, chịu trách nhiệm về dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 và các công trình phụ trợ. Từ đó đáp ứng nhu cầu khai thác nội địa và quốc tế, giảm thiểu áp lực cho ga T1 đang quá tải. Ngoài ra nó còn cân bằng lượng khách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Nhà ga hành khách quốc tế T3 thuộc cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ được khởi công vào tháng 10/2021. Dự án có thời gian thực hiện là 50 năm được xác định dựa vào quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ xây dự kiến là 37 tháng.

Sau khi hoàn thành, công suất 1 năm của ga T3 sẽ đạt khoảng 20 triệu hành khách/năm.

Bàn giao nhiệm vụ

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm: Đề xuất giao ACV làm nhà đầu tư thực hiện dự án từ nguồn vốn của doanh nghiệp; hướng dẫn và phối hợp với AVC về công tác hoàn thành hồ sơ, đảm bảo phù hợp đề án giao, văn bản pháp luật liên quan và ý kiến từ Thủ tưởng; khai thác và sử dụng tài sản cơ sở hạ tầng không thuộc danh mục Nhà nước đầu tư, quản lý.

Nhiệm vụ của ACV: Chuẩn bị đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó giám sát tiến độ thực hiện, an toàn trong công tác xây dựng cũng như vận hành khi công trình hoàn tất

Đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công An duy trì an toàn tại sân bay, cảng hàng không; đảm bảo phát triển bền vững giữa kinh tế, an ninh, hiệu quả tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

(Tổng hợp bởi odt.vn)