Các sở ban ngành trực thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, các tổng công ty, công ty Nhà nước, công ty cổ phần và TNHH hai thành viên do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ đã nhận được chỉ thị về kiểm tra đất, nhà, tài sản công.

Kiểm tra công trình, quỹ đất công tại TP.HCM

Đối tượng rà soát

Mới đây, thực hiện theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, đại diện UBND TPHCM, chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã công bố kế hoạch sắp xếp, xử lý nhà đất, công trình thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020

Nhóm 1: Các sở ban ngành trực thuộc thành phố, UBND cấp huyện, các tổng công ty, công ty Nhà nước, công ty cổ phần và TNHH hai thành viên do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên.

Nhóm 2: Tổng công ty và công ty có 100% vốn nhà nước do thành phố quản lý

Yêu cầu và xử lý

Nhóm 1: Yêu cầu các đơn vị kiểm kê lại đất đai và quỹ đất thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Bên cạnh đó rà soát nhà, công trình, tài sản khác gắn liền với đất với đất giúp nâng cao được hiệu quả sử dụng những tài sản này.

Bên cạnh đó, tiến hành công tác hậu kiểm việc thực hiện phương án sắp xếp nhà đã được UBND phê duyệt. Qua đó, giảm thiểu tình trạng bỏ trống, cho thuê, liên kết trái phép.

Nhóm 2: Sắp xếp lại nhà đất công thuộc sở hữu Nhà nước. Yêu cầu các công ty sử dụng theo đúng phương án công bố.

Trường hợp sai khác với phương án đã được thông qua bởi UBND sẽ có biện pháp giải quyết. Nếu chưa làm thủ tục sẽ tiến hành bổ sung và kê khai mới.

Trường hợp thửa đất và tài sản đã thu hồi nhưng chưa có phương án xử lý Sở TN&MT giao Trung tâm Phát triển quỹ đất nhanh chóng hoàn tất hồ sơ.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND TP.HCM chỉ thị tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố thông qua tổ chức đấu giá, đấu thầu tài sản.

(Tổng hợp bởi odt.vn)