Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bộ Quốc phòng chỉ ra nhiều cá nhân, tổ chức Trung Quốc đã sở hữu đất đai ở vị trí có tính chiến lược tại Đà Nẵng thì Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có ý kiến “phản bác”.

Cơ quan chức năng lên tiếng về việc người nước ngoài sở hữu đất

Không có căn cứ

Đại diện Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý Đất đai (TCQLĐĐ) cho biết, đất đai tại Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân và cá nhân không có quyền sở hữu đất.

Hơn thế nữa, theo Điều 5, Luật Đất đai 2013 chỉnh sửa bổ sung thì người nước ngoài không thuộc đối tượng được sử dụng đất. TCQLĐĐ nhấn mạnh chưa có bất kì văn bản pháp lý nào quy định cá nhân nước ngoài được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền. Chính vì vậy những đối tượng này không thể có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN)

Ngoài ra, báo cáo tháng 10/2019 của UBND Đà Nẵng cũng thể hiện rõ, các cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đều không cấp cho bất kỳ cá nhân là người nước ngoài nào.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài thì được Nhà nước cấp GCN khi thực hiện dự án đầu tư thông qua quyết định giao, cho thuê đất. Trường hợp dự án được triển khai tại xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo, ven biển cần có văn bản chấp thuận từ các bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao mới được phép giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng. Không được phép thực hiện mọi giao dịch về quyền sử dụng trừ trường hợp quyền này đã được vốn hóa theo Luật Đầu tư.

TCQLĐĐ cho rằng hiện các văn bản luật của Việt Nam còn chưa đồng bộ và nhất quán. Cụ thể, Luật Nhà ở hiện hành đã cho phép cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên những trường hợp này chưa có cơ sở để cấp GCN.

Xử lý thực tế

Báo chỉ gần đây đã phản ánh nhiều về việc người Trung Quốc nhập cảnh vào nước ta để kinh doanh, thu mua đất tại những khu vực ảnh hưởng đến an toàn Quốc gia. Bộ TN&MT đã có công văn gửi các địa phương rà soát, kiểm tra thông tin các trường hợp và đối tượng có liên quan. Các sai phạm phải xử lý đúng quy định và công khai công tin

Với trường trường hợp của Công ty Liên doanh du lịch và giải trí quốc tế mà đặc biệt là Công ty Shilver Shores Hoàng Đạt và Công ty TNHH V.N.HOLYDAY tại Đà Nẵng tháng 10 vừa qua Bộ TN&MT cùng các bộ, ban ngành chức năng đã phối hợp để gửi báo cáo tới Thủ tướng. Từ đó sẽ có chỉ đạo xử lý phù hợp với quy định của pháp luật được gửi tới UBND thành phố.

(Tổng hợp bởi odt.vn)