UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp CN2 theo Quyết định số 2794/QĐ-UBND và thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND.

ha-noi-thanh-lap-2-cum-cong-nghiep-tai-huyen-soc-son

Theo đó, Cụm công nghiệp CN2 với diện tích khoảng 50,443ha do Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được thành lập tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 966,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ tổ chức tín dụng là 676,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 145 tỷ đồng, vốn huy động từ nhà đầu tư thứ pháp và nguồn khác là 145 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2 được thực hiện từ Quý III năm 2020 đến Quý III năm 2022.

Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu với diện tích khoảng 20ha do Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được thành lập tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 397,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 79,4 tỷ đồng, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động khác là 198,6 tỷ đồng, vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát là 119,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án là từ Quý III/2020 đến Quý III/2022.

Các cụm công nghiệp trên được xây dựng theo hướng công nghiệp xanh, sạch; ứng dụng kỹ thuật cao; áp dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại vào việc xây dựng trạm xử lý nước thải; bố trí địa điểm thu gom chất thải; đảm bảo về bảo vệ môi trường theo quy định.

Lập thêm 6 cụm công nghiệp ở 4 huyện ngoại thành

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 6 cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Hoài đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, và Thường Tín. 6 cụm công nghiệp có quy mô hơn 47ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1.157 tỷ đồng. Cả 6 cụm công nghiệp được dự kién triển khai từ Quý II/2020 đến Quý II/2022.

Cụm công nghiệp Ninh Sở (giai đoạn 2) với diện tích khoảng 7,7ha và tổng vốn đầu tư là 171,8 tỷ đồng do CTCP Cofitech Tân Đạt làm chủ đầu tư được thành lập tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín.

Cụm công nghiệp Thanh Đa với diện tích khoảng 8,3ha và tổng vốn đầu tư khoảng 227,5 tỷ đồng do CTCP phát triển dịch vụ Long Biên làm chủ đầu tư được thành lập tại xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ.

Cụm công nghiệp Võng Xuyên với diện tích khoảng 5,9ha và tổng vốn đầu tư khoảng 160,2 tỷ đồng do CTCP đầu tư hạ tầng Phúc Long làm chủ đầu tư được thành lập tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Cụm công nghiệp Long Xuyên với diện tích 10ha và tổng vốn đầu tư khoảng 193,3 tỷ đồng do CTCP Đầu tư Thiên Ân làm chủ đầu tư được thành lập tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng) với diện tích 9,5ha và tổng vốn đầu tư là 193,3 tỷ đồng do CTCP xây dựng Giao thông Long Thành làm chủ đầu tư được thành lập tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Cụm công nghiệp Đông La với diện tích khoảng 10ha và tổng vốn đầu tư khoảng 280 tỷ đồng do CTCP Đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư được thành lập tại xã Đông La, huyện Hoài Đức.

(Tổng hợp bởi odt.vn)