UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đã loại 7 khu đất công thuộc huyện Côn Đảo ra khỏi danh sách dự kiến bán đấu giá để chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác.

Dừng bán đấu giá 7 khu đất công ở Côn Đảo

Tạm dừng bán đấu giá 7 khu đất công thuộc huyện Côn Đảo

Tại cuộc họp với Sở Tài nguyên và Môi trường sáng ngày 9/11, sau khi nghe ý kiến của UBND huyện Côn Đảo cùng các Sở, ngành liên quan về tình hình đấu giá các khu đất công trên địa bàn huyện Côn Đảo, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận tạm dừng đấu giá 7 khu đất công ra khỏi danh sách dự kiến bán đấu giá.

Theo đó, trước mắt để quản lý, sau dùng cho mục đích khác chứ không bán đấu giá như kế hoạch.

Trước đó, vào tháng 9/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên kế hoạch đến hết năm 2020 sẽ tổ chức bán đấu giá 18 khu đất trên địa bàn toàn tỉnh với tổng diện tích hơn 600 ha. Dự kiến tổng số tiền thu được từ đấu giá là 5.000 tỉ đồng. Trong số 18 khu đất thuộc danh sách dự kiến bán đấu giá có đến 7 khi đấy ở huyện Côn Đảo do nhà nước quản lý. Theo dự kiến ban đầu, cả 7 khu đất này nếu bán đấu giá sẽ được sử dụng cho mục đích thương mại - du lịch.

Tuy nhiên, đến tháng 10-2020, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu trong khi chờ kết quả quy hoạch tổng thể huyện Côn Đảo theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cần sớm nghiên cứu, báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc đưa các khu đất công tại huyện Côn Đảo ra khỏi danh mục đấu giá đất của tỉnh.

(Tổng hợp bởi odt.vn)