UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho các hộ được giao đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

dong-nai-khu-tai-dinh-cu-loc-an-binh-son-co-4-muc-gia-thu-tien-su-dung-dat

Phê duyệt giá đất khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

Theo quyết định về phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho các hộ được giao đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dự án khu tái định cư được định 4 mức giá thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, giá đất là 6 triệu đồng/m2 đối với loại đường rộng 45m và 48m. Giá đất là gần 4,9 triệu đồng/m2 đối với loại đường 32m và 33m. Giá đất là 3,7 triệu đồng/m2 đối với loại đường từ 24m đến 26m. Với loại đường từ hơn 11m đến 17m là 3 triệu đồng/m2.

Giá đất này được tính theo theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và chưa bao gồm tiền phí sử dụng hạ tầng. Diện tích định giá đất ở khu tái định cư từ hơn 75 m2 đến gần 460 m2, gồm trên 5.100 lô tái định cư. Hình thức sử dụng đất ở đây là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành lập, thẩm định và phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Vào giữa tháng 6/2020, Sở Tài chính cũng có văn bản hướng dẫn UBND huyện Long Thành thực hiện tính toán giá đất để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành, văn bản hướng dẫn tính toán giá đất để thu tiền sử dụng đất của Sở Tài chính là chưa phù hợp với quy định của Nhà nước và chưa đảm bảo được quyền lợi của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu việc tính giá đất để thu tiền sử dụng đất của các hộ dân được giao đất tái định cư tại dự án Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cần phải rõ ràng, hợp lý, và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn được ban hành đã phù hợp với các quy định của pháp luật, có tính công bằng và bảo đảm quyền lợi của người dân sau khi đã được ngành chức năng Đồng Nai rà soát, nghiên cứu kỹ giá đất và vị trí các lô đất tại khu tái định cư.

Được biết, Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn với diện tích hơn 280ha đã khởi công vào thàng 4/2020 để giao đất tái định cư cho hơn hơn 5.300 hộ dân thuộc diện giải toả để thực hiện dự án sân bay Long Thành. Hiện các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10 này có thể bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở.

(Tổng hợp bởi odt.vn)