Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 7 tuyến đường bộ cao tốc ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng số vốn đầu tư khoảng 4.554 tỷ đồng.

Đầu tư gần 65.000 tỷ đồng xây 7 tuyến cao tốc ở Đồng bằng Sông Cửu Long

7 tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Đây là thông tin vừa được Bộ Giao thông - Vận tải gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông và phía Tây. Trong đó, 3 tuyến cao tốc khu vực phía Nam là Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Cần Thơ – Cà Mau và Bạc Liêu – Rạch Giá – Hà Tiên với tổng chiều dài khoảng 998km. Về tiến độ đầu tư các tuyến cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên, Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo quy hoạch được duyệt đến sau năm 2030.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để có cơ sở triển khai huy động vốn, từng bước đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc nêu trên.

Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư các tuyến cao tốc kể trên lên giai đoạn trước năm 2030, đồng thời bổ sung thêm tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh vào quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 7 tuyến cao tốc, bao gồm: Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, An Hữu – Cao Lãnh (thuộc tuyến cao tốc 2 Hồng Ngự - Trà Vĩnh), Mỹ An – Cao Lãnh, Đức Hòa – Mỹ An, Chơn Thành – Đức Hòa, Cần Thơ – Cà Mau với tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 64.554 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn phân kỳ của 7 tuyến đường bộ cao tốc có nhu cầu vốn khoảng 37.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025.

Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát thứ tự ưu tiên, sắp xếp, lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách để đầu tư trong giai đoạn này cho phù hợp với nguồn lực, trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.

 (Tổng hợp bởi odt.vn)