Đơn xin giao đất là thủ tục bắt buộc phải có nếu muốn Nhà nước trao quyền sử dụng đất để trồng trọt, chăn nuôi hay kinh doanh. Vậy bạn đã biết cách viết loại đơn này chuẩn quy định chưa? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu thông qua bài viết ngày hôm nay.

Cách viết đơn xin giao đất cho tổ chức và cá nhân mới nhất

1. Vì sao phải viết đơn xin cấp đất?

Mẫu đơn xin giao đất dùng cho cá nhân và tổ chức là mẫu đơn được tổ chức, cơ quan doanh nghiệp gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc giao đất. Mẫu đơn xin giao đất bao gồm các nội dung tên tổ chức xin giao đất, địa chỉ liên hệ, địa điểm khu đất xin giao, diện tích. Mẫu đơn được áp dụng cho các tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mẫu đơn xin giao đất dùng cho cá nhân và tổ chức thể hiện mong muốn của cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền mà ở đây là UBND cấp huyện nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu xin giao đất và UBND cấp tỉnh nơi có đất đối với tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao đất.

2. Hồ sơ xin giao đất gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ theo Thông tư 30/2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất thì hồ sơ xin giao đất cho hộ gia đình, cá nhân gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp đất: Theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
 • Quyết định hoặc chấp thuận giao đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đúng theo đối tượng được giao (Bản chính)
 • Giấy phép kinh doanh (có chứng thực): Áp dụng đối với trường hợp người xin cấp đất là tổ chức
 • Trích lục hoặc trích đo địa chính với khu vực được giao đất (Bản chính)
 • Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định (Bản chính)
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

3. Mẫu đơn xin giao đất chuẩn theo quy định hiện hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN XIN CẤP ĐẤT

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (1)...................

 1. Người xin cấp đất (2)...............................................................................................
 2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................
 3. Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................
 4. Địa điểm khu đất:...................................................................................................
 5. Diện tích (m2):.......................................................................................................
 6. Để sử dụng vào mục đích: (3)...................................................................................
 7. Thời hạn sử dụng:...................................................................................................
 8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................

                                                                                                Người làm đơn

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

4. Những lưu ý khi viết đơn xin giao đất

Về kính gửi:

 • Đối với Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì Kính gửi Ủy ban Nhân dân quận/huyện/thị xã nơi có đất
 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp cả trong lẫn ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì Kính gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương nơi có đất

Về người xin giao đất:

 • Điền đầy đủ họ và tên của cá nhân xin giao đất / người đại diện của hộ gia đình / người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin cá nhân: Ngày tháng năm sinh, số thẻ Căn cước công dân / Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu…
 • Cung cấp thông tin tổ chức: Quyết định thành lập tổ chức, cơ quan / Giấy đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đầu tư…

Về mục đích sử dụng

 • Căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư, người làm đơn ghi chính xác mục đích sử dụng đất

5. Trình tự, thủ tục giao đất không thông qua đấu giá

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

 • Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, bao gồm đơn xin giao đất và trích lục bản đồ địa chính thửa đất;
 • Người sử dụng nộp hồ sơ tại văn phòng tiếp nhận hồ sơ cấp quận/ huyện nơi có đất được giao. 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng trình tự quy định của pháp luật; 

Bước 3: Trả kết quả. Sau khi giải quyết hồ sơ, Phòng Tài nguyên Môi trường công bố và tiến hành giao đất theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết là không quá 20 ngày kể từ ngày hoàn tất tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và không quá 30 ngày đối với các xã miền núi có địa hình khó khăn,..

Hy vọng với chia sẻ trên đây, quý độc giả đã hiểu rõ hơn về mẫu đơn xin giao đất cũng như hồ sơ kèm theo. Nếu vẫn còn thắc mắc nào khác, mọi người hãy trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân để được hướng dẫn cụ thể. Hẹn gặp lại trong các bài viết sắp tới của chúng tôi.