Dự thảo Luật Đầu tư mới đây đã được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến từ nhiều đối tượng khác nhau. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - HoreA rất tán thành với Khoản 3a, Điều 30 của dự thảo khi giải quyết những khúc mắc về thủ tục kịp thời.

Đi tìm lối thoát cho dự án có quỹ đất hỗn hợp

Bài toán khó cho chủ đầu tư

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 23, Luật Nhà ở hiện hành thì dự án bắt buộc phải có 100% đất ở mới được chỉ định chủ đầu tư.

Thực tế rất khó có dự án nào làm được điều hoàn hảo như vậy. Cho dù là đất nội đô cũng khó đạt tiêu chuẩn. Phần lớn là quỹ đất hỗn hợp có nhiều mục đích khác nhau. Thông thường đất nông nghiệp chiếm 80%, đất ở chiếm 10%.

Chính vì vậy cần một quy định mới khai thông nút thắt về thủ tục đầu tư này.

Bước đi đúng đắn

Dự thảo Luật Đầu tư mới quy định tại Khoản 3a Điều 30: Chủ đầu tư và chủ trương đầu tư được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền khi chủ đầu tư có quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đồng tư khi không thuộc các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu chọn nhà đầu tư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng theo quy định về đất đai.

Ngoài ra nhà đầu tư còn không phải ký quỹ hay không cần có bảo lãnh ngân hàng trong các trường hợp quy định tại Khoản 1.d Điều 44 dự thảo Luật Đầu tư: "Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác".

Những quy định mới này là bước đi sáng suốt của các cấp chính quyền trong việc tìm ra con đường gỡ rối đối với thủ tục xây dựng dự án nhà ở.

Đề nghị từ HoreA

Ngoài ra để đảm bảo sự nhất quán tránh chồng chéo giữa các văn bản pháp luật thì HoreA đã đưa ra kiến nghị. Cụ thể: Bổ sung Khoản (1.b’’ mới) Điều 80 Dự thảo Luật Đầu tư, để sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, như sau: 

“4. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc “đất ở và các loại đất khác”) theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”.

Từ đó sẽ thống nhất với Khoản (1.b) Điều 169, Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai, Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở,Khoản (3.a) Điều 30 và Khoản (1.b) Điều 33 Dự thảo Luật Đầu tư.

(Tổng hợp bởi odt.vn)