Nối tiếp Hà Nội, UBND TP.Hồ Chí Minh cũng đã nhận được tờ trình của Sở TN&MT thành phố liên quan đến việc ban hành bảng giá đất mới trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2024.

Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất tại TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất mới

Theo tờ trình, Sở TN&MT TP.HCM đề xuất giá đất mới trên địa bàn thành phố như sau:

Khu vực đất nông nghiệp được chia thành 3 khu vực nhỏ, trong đó: Khu vực 1 bao gồm các quận nội thành; khu vực 2 bao gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè; khu vực 2 bao gồm huyện Cần Giờ.

Trong đó, giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác cao nhất 250.000 đồng/m2, thấp nhất 102.400 đồng/m2. Giá đất trồng cây lâu năm cao nhất 300.000 đồng/m2, thấp nhất 122.900 đồng/m2. Giá đất rừng sản xuất cao nhất 190.000 đồng/m2, thấp nhất 121.600 đồng/m2. Và đất làm muối cao nhất 135.000 đồng/m2, thấp nhất 86.400 đồng/m2.

Các loại khác như, giá đất của đất nông nghiệp trong khu dân cư thuộc địa giới hành chính phường được tính bằng 150% đất nông nghiệp cùng khu vực.

Với đất phi nông nghiệp, khung giá đất của 19 quận sẽ áp dụng theo Nghị định số 96/2019; khung giá đất của các xã thuộc 5 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng; khung giá đất thị trấn của 5 huyện áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V.

Giá đất của đất thương mại, dịch vụ không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực, đồng thời sẽ được tính bằng 80% giá đất ở liền kề.

Đất giáo dục, y tế được tính bằng 60% giá đất ở liền kề. Đất tôn giáo được tính bằng 60% giá đất ở liền kề. Đất nghĩa trang, nghĩa địa được tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ... giá đất mới sẽ tính bằng 60% giá đất ở liền kề và mức giá này không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực.

Đối với đất chưa sử dụng, giá đất sẽ được xác định dựa trên phương pháp định giá của loại đất cùng mục đích tại khu vực lân cận.

Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.HCM được nêu trong tờ trình của Sở TN&MT được xây dựng dựa trên sự tuân thủ theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ TM&MT, chỉ đạo của Trường trực Thành ủy và Thường trực UBND thành phố…

 (Nguồn Tổng hợp)