Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng giao các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, xử lý công trình xây dựng vi phạm trên bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng: Yêu cầu xử lý nghiêm các công trình sai phạm trên bán đảo Sơn Trà

Xử lý nghiêm, không bỏ sót các công trình sai phạm

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Thông báo số 522/TB – VP về thẩm định lĩnh vực quốc phòng theo kết luận số 269/KL –TTCP ngày 16/09/2019.

Cụ thể, UBND Đà Nẵng giao quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng tiến hành tổng rà soát, xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái quy định tại bán đảo; yêu cầu lập và gửi báo cáo kết quả việc thực hiện về thành phố trong tháng 11/2020.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường để rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định đối với các dự án nằm trên bán đảo Sơn Trà thuộc lĩnh vực quốc phòng theo đúng kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự cũng có nhiệm vụ tham mưu cho thành phố có văn bản xin ý kiến thẩm định đến Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Chú ý, trong văn bản phải đề cập rõ ràng các đề xuất chi tiết cho từng dự án.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) nhanh chóng làm việc với Bộ NN&PTNT, phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc kiểm tra 3 loại rừng trên bán đảo Sơn Trà. Đồng thời, Sở cũng có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cùng cấp phối hợp với UBND quận Sơn Trà tổ chức tổng rà soát việc giao khoán đất rừng trên bán đảo.

Giao Sở Kế hoạch Đầu tư kiểm tra, rà soát, tham mưu cho lãnh đạo thành phố có văn bản trình Ban Cán sự Đảng báo cáo Thường trực Thành ủy để lấy ý kiến chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án trên bán đảo Sơn Trà; yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa không triển khai các hoạt động xây dựng cho đến khi có ý kiến chỉ đạo mới của thành phố.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận 269 liên quan đến việc thanh tra, chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất; bảo vệ môi trường; bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng đối với các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc triển khai những quy định nói trên xuất hiện nhiều khuyết điểm. Nổi bật trong đó là sai phạm tại Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 79 và dự án khu biệt thự Suối Đá. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, xử lý các dự án này.