Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Cùng bất động sản ODT tìm hiểu thông tin về Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng qua bài viết dưới đây. 

Đà Nẵng: Bổ sung xây dựng gần 70.000 căn hộ đến năm 2025

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân khoảng 30m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2m2 sàn/người. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 phấn đấu đạt 15-20m2 sàn/người.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt trên 70%; trong đó tỷ lệ nhà ở tại khu vực nông thôn đạt 50% - 60%, tỷ lệ nhà ở tại khu vực đô thị đạt 80% - 90%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị. 

Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở riêng lẻ dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 55,5%, diện tích nhà chung cư đạt khoảng 44,5%.

Ngoài ra, đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án nhà ở với 11.569 căn hộ và 890.142 m2 sàn nhà ở, hoàn thành hơn 7.000 căn hộ với 507.681m2 sàn nhà ở, trong đó có 148.104 m2 sàn nhà ở cho thuê.

Đối với nhà ở thương mại, Đà Nẵng sẽ xây dựng tối thiểu 102 dự án với 68.699 căn hộ và 9.928.764m2 sàn nhà ở, hoàn thành 46.187 căn hộ với 7.189.651m2 sàn nhà ở. Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự án dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn với 2.785.913 m2 sàn, dự kiến hoàn thành khoảng 21.105 căn với 2.532.648m2 sàn.

Vị trí khu vực nhà ở xây dựng tại Đà Nẵng phải phù hợp với Danh mục dự án đầu tư theo Quy hoạch thành phố thời kỳ 1021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Hoà Vang; các quy hoạch phân khu đô thị, các quy hoạch chung xây dựng xã hoặc phù hợp với Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị được phê duyệt. 

Ngoài ra, Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng cần phù hợp với các chỉ tiêu, định hướng phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt. 

Kế hoạch phát triển nhà ở còn góp phần nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030; Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" được phê duyệt. 

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án để cung cấp quỹ nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030.