Đối với nhà chung cư, chủ sở hữu phải đóng góp chi phí bảo trì theo  tỷ lệ % trị giá căn hộ hợp đồng mua bán để sửa chữa, thay thế cho các hạng mục bị hư hỏng. Còn đối với công trình khác như  xây dựng nhà ở cho thuê, kho chứa hàng cho thuê…thì sao?

cong-trinh-xay-dung-khong-phai-nha-chung-cu-co-phai-nop-chi-phi-bao-tri-khong

Kinh phí bảo trì nhà chung cư

Theo định nghĩa, chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Khi thanh toán giá trị căn hộ, chủ sở hữu phải nộp kinh phí bảo trì nhà chung cư theo  tỷ lệ % trị giá căn hộ hợp đồng mua bán cho chủ đầu tư hoặc Ban Quản trị để quản lý kinh phí và sử dụng cho mục đích sửa chữa, thay thế cho các hạng mục bị hư hỏng. Khi quỹ bảo trì này được sử dụng hết, chủ sở hữu căn hộ, văn phòng của nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp tiếp.

Chi phí bảo trì đối với các công trình khác không phải nhà chung cư

Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ, “Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình”.

Cũng như nhà chung cư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình xây dựng khác có trách nhiệm bảo trì.  Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ đối với chi phí bảo trì nhà chung cư, chủ sở hữu căn hộ, văn phòng nộp ngay tại thời điểm thanh toán trị giá căn hộ, văn phòng cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư, Ban Quản trị được thành lập sau đó có trách nhiệm gửi toàn bộ tiền bảo trì vào ngân hàng để phục vụ cho việc bảo trì nhà chung cư. Còn đối với công trình xây dựng khác, chủ sở hữu và người sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình nhà chung cư và không phải nộp khoản kinh phí bảo trì này, gửi ngân hàng.

Quy định về chi phí bảo trì công trình không phải nhà chung cư

Quy định về bảo trì công trình xây dựng được nêu rõ tại Điều 126 Luật Xây dựng năm 2014.

  • Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì;
  • Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng; phải phù hợp với mục đích sử dụng, loại và cấp công trình xây dựng, hạng mục công trình, thiết bị được xây dựng và lắp đặt vào công trình;
  • Việc bảo trì công trình phải bảo đảm an toàn đối với công trình, người và tài sản.
  • Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, máy, thiết bị công trình.
  • Việc bảo trì công trình xây dựng, thiết bị công trình phải được thực hiện theo kế hoạch bảo trì và quy trình bảo trì được phê duyệt.
  • Chính phủ quy định chi tiết về bảo trì công trình xây dựng và trách nhiệm công bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng”.

(Tổng hợp bởi odt.vn)