Hỏi: Nếu vợ cả qua đời, chồng lấy vợ hai thì vợ hai có được hưởng tài sản thừa kế khi chồng mất không? Trong trường hợp này, quy định thừa kế tài sản như thế nào?

vo-hai-co-duoc-quyen-thua-ke-tai-san-cua-chong-khi-chong-mat-khong

Người chồng để lại di chúc

Nếu người chồng trước khi mất để lại di chúc thì căn cứ vào Điều 626 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền của người lập di chúc như sau:

- Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Do đó nếu người chồng lập di chúc, người chồng có toàn quyền quyết định để lại di sản cho bất cứ ai mà không cần tuân theo luật định. Nội dung của di chúc sẽ quy định người vợ hai có được hưởng tài sản thừa kế hay không.

Để di chúc có thể được áp dụng, cần đáp ứng những điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật...

Người chồng không để lại di chúc

Nếu người chồng bị mất đột ngột, không để lại di chúc thì việc người vợ hai có được thừa kế tài sản phụ thuộc vào việc họ có đăng ký kết hôn hay không.

Cụ thể, nếu người vợ hai và chồng đã đăng ký kết hôn, người vợ hai đã được công nhận là vợ hợp pháp. Do đó, về quy định hưởng thừa kế, người vợ hai được hưởng như hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015.

Trường hợp người vợ hai và chồng chưa đăng ký kết hôn thì sẽ không được công nhận là vợ hợp pháp, về mặt pháp luật. Do đó, sẽ không được quyền hưởng di sản thừa kế từ chồng.

Tuy nhiên, Pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam có trường hợp ngoại lệ là khi nam nữ chung sống như vợ chồng từ trước năm 1987 thì dù chưa có đăng ký kết hôn vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng thực tế và người vợ có quyền hưởng di sản thừa kế từ chồng.

(Nguồn tổng hợp)