Hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất mua cách đây 30 năm ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên thông tin mảnh đất trên địa chính thôn ghi là đất thổ cư trong khi sổ đỏ ghi là đất vườn. Tôi có thể sửa sổ đỏ được không? Hay phải chuyển chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn thành đất ở?

co-the-sua-so-do-khi-thong-tin-dat-khong-dung-voi-ban-do-dia-chinh-khong

Làm gì khi thông tin trên sổ đỏ khác với thông tin trên bản đồ địa chính?

Theo Điểm c Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ ““Đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác mà không được công nhận là đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng như trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này; nếu người sử dụng đất đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Do đó, căn cứ vào quy định của pháp luật, nếu thông tin trên sổ đỏ khác với thông tin trên bản đồ địa chính, sổ đỏ của thửa đất được cấp là đất vườn thì cần phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

  • Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra hồ sơ, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ đạo cập nhập hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai…
  • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 (Nguồn tổng hợp)