Hỏi: Tôi có thuê một gian hàng ở trung tâm thương mại. Do dịch covid-19, tôi muốn thanh lý hợp đồng trước. Tuy nhiên, trong hợp đồng có nội dung: thanh lý trong trường hợp bất khả kháng phải kinh doanh thêm 3 tháng nữa. Như vậy, nếu tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có lấy được tiền cọc không?

co-lay-duoc-tien-coc-khi-thanh-ly-hop-dong-thue-mat-bang-do-dich-covid-19

Quy định về tiền cọc khi thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng do dịch covid-19

Quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ rõ: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

Tính chất của dịch covid-19 đáp ứng hai điều kiện là: xảy ra khách quan và không thể lường trước. Tuy nhiên, việc đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để khắc phục hay chưa còn phải tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Theo khoản 2 Điều 351 Bộ luật Dân sự 2015 “Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Do đó, nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ sẽ không phải chịu trách nhiệm dân sự.

Tuy nhiên, trong hợp đồng có thỏa thuận “Thanh lý trong trường hợp bất khả kháng phải kinh doanh thêm 3 tháng nữa”, nghĩa là hai bên đã có thỏa thuận khác, người có nghĩa vụ phải tiếp tục kinh doanh thêm 3 tháng mới có thể thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, theo Điều 132 Luật Nhà ở 2014, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp có thỏa huận khác.

Theo đó, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng, bạn vi phạm về thỏa thuận đặt cọc. Trong trường hợp này, hai bên có thể giải quyết theo thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được, thì sẽ căn cứ theo quy định pháp luật để giải quyết.

Ngoài ra, nếu bên thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê sẽ không có căn cứ để đòi lại khoản tiền đã đặt cọc.

(Nguồn tổng hợp)