Pháp luật quy định như thế nào về việc trẻ em được người thân tặng, cho bất động sản. Công dân dưới 18 tuổi có thể đứng tên sổ đỏ không?

duoc-tang-cho-nha-dat-tre-em-co-the-dung-ten-so-do

Trẻ em có được đứng tên sổ đỏ khi nhận tặng cho nhà đất?

Theo Thông tư số 23/2014 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản, pháp luật đất đai hiện không có quy định cụ thể về độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phân biệt cá nhân là người thành niên, người chưa thành niên.

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 lại có quy định rất rõ ràng về 4 mốc độ tuổi và những điều kiện tham gia giao dịch, nhất là giao dịch về bất động sản:

- Chưa đủ 06 tuổi: Giao dịch sẽ do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện (thay mặt).

- Đủ 06 tuổi - chưa đủ 15 tuổi: Khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
- Đủ 15 tuổi - chưa đủ 18 tuổi: Tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký (phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý).

- Đủ 18 tuổi trở lên: Cá nhân tự mình xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự mà pháp luật không cấm.

Do đó, trẻ em dưới 18 tuổi có thể nhận bất động sản do người thân tặng, cho nhưng khi làm thủ tục nhận tặng cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật và trong Giấy chứng nhận cũng phải ghi rõ tên của người đại diện cho người chưa thành niên.

(Nguồn tổng hợp)