Hỏi: Tôi có nhu cầu mua 1 căn hộ officetel với diện tích 30m2, thời hạn sử dụng là 50 năm. Sau khi hết thời hạn 50 năm, tôi có thể gia hạn sở hữu hay không?

co-duoc-quyen-gia-han-su-dung-can-ho-chung-cu-sau-thoi-han-50-nam-hay-khong

Quy định gia hạn sử dụng căn hộ chung cư

Theo khoản  01 Điều 99 Luật Nhà ở 2014: “Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư”.

Do đó, khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh sẽ  tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng. Cụ thể:

  • Trường hợp chưa đến 50 năm: bị đập bỏ, giải tỏa và được đền bù căn hộ tương đương (ví dụ căn hộ 30 năm sẽ được đền bù căn hộ có thời hạn sử dụng là 20 năm).
  • Trường hợp đủ 50 năm: bị đập bỏ giải toả, không được đền bù.
  • Trường hợp niên hạn sử dụng hơn 50 năm: Sau khi các cơ quan quản lý nhà có thẩm quyền, thường ở cấp tỉnh, nơi có nhà chung cư – tòa officetel kiểm định chất lượng của nhà chung cư, nếu người thuê mua, sở hữu căn hộ có nhu cầu sử dụng tiếp thì được tiếp tục ưu tiên sử dụng và được gia hạn quyền sử dụng căn hộ. Theo niên hạn của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh cấp phép, thời gian gia hạn hiện nay là 20 năm. Chủ sở hữu muốn gia hạn phải trả thêm tiền sử dụng đất.

Như vậy, quyền lợi của chủ sở hữu căn hộ chung cư vẫn được bảm đảm và không có chuyện mất trắng khi căn hộ chung cư hết niên hạn sử dụng.

(Nguồn tổng hợp)