Chứng chỉ quy hoạch là gì? Tại sao chứng chỉ quy hoạch lại quan trọng tới sự phát triển của địa phương và các vùng đô thị lớn. Dưới đây, bất động sản ODT sẽ giúp bạn tìm hiểu những điều cần biết về chứng chỉ quy hoạch. 

1. Chứng chỉ quy hoạch là gì? Vai trò quan trọng của nó như thế nào?

Chứng chỉ quy hoạch là gì vai trò quan trọng của nó như thế nào

1.1 Khái niệm

Trước khi tìm hiểu chứng chỉ quy hoạch là gì, chúng ta cần phải hiểu khái niệm về quy hoạch. Có rất nhiều tài liệu nói về quy hoạch nhưng theo trang Wiktionary, quy hoạch là "quá trình sắp xếp, bố trí các đối tượng quy hoạch vào một không gian nhất định nhằm đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra".

Do đó, quy hoạch thành phố, quy hoạch đô thị là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, ăn ninh gắn với kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên một địa bàn lãnh thổ (quốc gia, vùng, tỉnh) nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ trung hạn, dài hạn. 

Từ xưa đến nay, quy hoạch đất đai, thành phố, đô thị là bài toán lớn của các cơ quan chức năng, tác động tới mỹ quan đô thị và sự phát triển của một thành phố, địa phương cụ thể. Do đó, quy hoạch cần một công cụ để có thể làm theo đúng các chỉ tiêu, số liệu, nội dung đã được nghiên cứu để tránh việc sai sót. 

Chứng chỉ quy hoạch chính là công cụ hữu hiệu giúp cơ quan thẩm quyền quản lý và theo dõi các thông tin về dự án quy hoạch và yêu cầu về sử dụng đất đai. Đây là văn bản có tính pháp lý do cơ quan chức năng cấp phép, được quy định trong khoản 16 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị. Chứng chỉ quy hoạch xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch được duyệt. 

1.2. Vai trò của chứng chỉ quy hoạch xây dựng 

Quy hoạch của một tỉnh, thành phố, địa phương là yếu tố tác động và có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển đân số, kinh tế và cơ sở hạ tầng xã hội. Đặc biệt, trong thời đại đô thị hoá, hiện đại hoá ngày nay, khi đất đai, tài nguyên thiên nhiên ngày càng hạn chế, việc sử dụng chúng như thế nào cần phải tính toán cẩn thận, nên quy hoạch càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Việc xảy ra sai sót trong quy hoạch có thể gây ra sự mất kiểm soát trong vùng đô thị và làm xoá trộn kiến trúc, đất đai của một địa phương. Cụ thể, ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ, cảnh quan của địa phương đó theo cả chiều ngang và chiều dọc, gây ra sự mất cân bằng trong việc sử dụng đất. 

Về mục đích sử dụng đất, quy hoạch sai có thể làm rối loạn chức năng sử dụng đất tại địa phương, tác động tới toàn bộ không gian và mảnh đất xung quanh. Không chỉ vậy, nó còn phá vỡ kiến trúc xây dựng tại địa phương trong hiện tại và tương lai. 

Chứng chỉ quy hoạch xây dựng là công cụ bảo đảm người thực hiện quy hoạch làm theo đúng những thông tin, số liệu trong văn bản. Đồng thời giúp UBND kiểm soát và theo dõi được tình hình quy hoạch tại địa phường nhằm tránh sai sót có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện quy hoạch. Bên cạnh đó, chứng chỉ quy hoạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền giám sát việc sử dụng đất có hiệu quả tại địa phương. 

Chứng chỉ quy hoạch chỉ được cấp khi ban cấp chứng chỉ đã xem xét kỹ hồ sơ, tình hình thực tế và thông tin dự án quy hoạch của chủ đầu tư. Trong trường hợp quy hoạch không phù hợp với điều kiện địa phương hay không bảo đảm tiêu chí pháp luật, quy hoạch thì dự án quy hoạch sẽ bị từ chối. Do đó, việc xem xét cấp chứng chỉ quy hoạch góp phần kiểm soát việc thực thi các dự án đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo các dự án phù hợp với điều kiện của địa phương. Chứng chỉ quy hoạch cũng phản ánh được mục tiêu, mục đích phát triển đô thị, phát hiện các hành vi sai trái để áp dụng các hình phạt theo quy định pháp luật. 

2. Nội dung của chứng chỉ quy hoạch 

nội dung của chứng chỉ quy hoạch chứng chỉ quy hoạch là gì

Việc xác định chứng chỉ quy hoạch là gì đã giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của chứng chỉ quy hoạch đối với mục tiêu phát triển đô thị bền vững và thích ứng trên địa bàn. Do đó, chứng chỉ quy hoạch cần phải có những thông tin cụ thể liên quan tới mảnh đất muốn quy hoạch và dự án quy hoạch để từ đó người thực hiện và người kiểm tra quy hoạch có cơ sở để làm đúng và chính xác với các số liệu trong văn bản. 

2.1 Thông tin về mảnh đất muốn quy hoạch 

Chứng chỉ quy hoạch cần có đầy đủ thông tin về mảnh đất quy hoạch, bao gồm diện tích, mục đích quy hoạch, mục đích sử dụng đất trước khi quy hoạch, quy mô, chiều cao tối đa và chiều cao tối thiểu, hệ số sử dụng đất, chức năng sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, cốt xây dựng, chỉ giới đường đỏ... Dựa vào các thông tin này, ban cấp chứng chỉ quy hoạch sẽ xem xét và quyết định việc quy hoạch có phù hợp hay không trước khi cấp chứng chỉ. 

2.2. Thông tin liên quan đến dự án quy hoạch 

Ngoài thông tin về mảnh đất quy hoạch, khi nộp chứng chỉ quy hoạch, chủ đầu tư cần phải đính kém các loại giấy tờ báo cáo về vật chất, phương án quy hoạch, kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật biện pháp giữ gìn môi trường xung quanh, thời gian có hiệu lực của chứng chỉ quy hoạch đã cấp và các thông tin khác liên quan đến dự án quy hoạch. Các thông tin trong chứng chỉ quy hoạch cần đảm bảo quy định của pháp luật. 

3. Hồ sơ và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch 

hồ sơ và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch chứng chỉ quy hoạch là gì

3.1 Hồ sơ cần chuẩn bị 

Để việc xin cấp chứng chỉ quy hoạch được thuận lợi, bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết sau:

  • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu): Có thể lấy trực tiếp tại UBND phường hoặc in trực tiếp từ trang web của đơn vị cấp chứng chỉ.
  • Bản đồ khảo sát địa hình của khu vực có mảnh đất cần quy hoạch (áp dụng đối với trường hợp các dự án có thời gian quy hoạch địa điểm quá 12 tháng, kể từ ngày địa điểm được phê duyệt quy hoạch)
  • Quyết định và bản vẽ quy hoạch địa điểm được duyệt hoặc giấy tờ về sử dụng đất hợp pháp (áp dụng đối với trường hợp không có quy hoạch địa điểm).
  • Một số giấy tờ liên quan khác của bên đầu tư, trong trường hợp địa phương có yêu cầu.

Trong đó, sơ đồ được sử dụng cần đúng bản đồ hiện nay, đồng thời tuân thủ đúng tỷ lệ được quy định. Cụ thể, với mảnh đất nhỏ hơn 5ha, bản in sơ đồ cần có tỷ lệ 1/5000. Nếu diện tích mảnh đất quy hoạch lớn hơn 5ha, bản in sơ đồ cần có tỷ lệ từ 1/1000 đến 1/2000. Các số liệu trong bản in sẽ do cơ quan thẩm quyền đo đạc. 

Mỗi loại giấy tờ trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch cần in làm hai bản và bỏ vào hai hồ sơ khác nhau.

3.2. Thủ tục xin cấp chứng chỉ quy hoạch 

Bước 1: Công ty, doanh nghiệp hoặc bên đầu tư chuẩn bị hai bộ hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết và liên quan. 

Bước 2: Công ty, doanh nghiệp, bên đầu tư gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của UBND quận huyện.

Bước 3: Bộ phận viên chức xử lý hồ sơ xem xét các giấy tờ bên trong. Trong trường hợp, hồ sơ đủ điều kiện, bên tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ và giao biên nhận cho công ty, doanh nghiệp hoặc bên đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ chưa hợp lệ, bên tiếp nhận sẽ hướng dẫn bên nộp hồ sơ bổ sung và chỉnh sửa. Bên nộp hồ sơ sẽ về làm lại để nộp lại vào lần sau. 

Bước 4: Địa phương trả lại kết quả và cấp chứng chỉ quy hoạch cho công ty, doanh nghiệp hoặc bên đầu tư có hồ sơ và quy hoạch hợp lệ. Trong trường hơp hồ sơ có vấn đề, địa phương sẽ loại dự án và có văn bản giải trình theo quy định của pháp luật. Người nộp hồ sơ có thể dựa vào đây để điều chỉnh phương án giải quyết. 

4. Các câu hỏi liên quan 

chứng chỉ quy hoạch là gì các câu hỏi liên quan

4.1. Theo Luật quy hoạch đô thị, chứng chỉ quy hoạch là gì?

Theo Khoản 16, Điều 3, Luật quy hoạch đô thị, chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

4.2. Chứng chỉ quy hoạch tiếng Anh là gì?

Theo tiếng Anh, chứng chỉ quy hoạch là Planning Certificate. Chứng chỉ quy hoạch còn được gọi là giấy phép quy hoạch.

4.3. Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch ở đâu?

Bạn có thể nộp hồ sơ tại UBND quận huyện vào giờ hành chính. Theo Luật Quy hoạch đô thị, UBND quận/huyện được cho phép là cơ quan kiểm soát và xét duyệt việc quy hoạch của địa phương theo quy định của pháp luật. 

4.4. Thời gian nộp hồ sơ như thế nào?

Thời gian nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch tại UBND quận/huyện là từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ tới 17 giờ.

4.5. Thời hạn trả kết quả và cấp chứng chỉ quy hoạch?

Thời hạn cấp chứng chỉ quy hoạch là 20 ngày nếu các giấy tờ trong hồ sơ phù hợp. Tuy nhiên, thời hạn này còn phụ thuộc vào từng địa phương cụ thể. Thời hạn thực tế có thể ngắn hoặc dài hơn. 

4.6. Việc xin cấp chứng chỉ quy hoạch có mất phí không?

Việc xin cấp chứng chỉ quy hoạch không tốn một khoản chi phí nào. 

Chứng chỉ quy hoạch có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các hoạt động xây dựng và sử dụng đất, nhất là khi diện tích đất hiện nay đang có hạn. Hi vọng rằng sau khi đọc bài viết trên, bạn đã nắm được những thông tin hữu ích về chứng chỉ quy hoạch.