Mới đây, Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 146/QĐ-BGTVT phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng bất động sản ODT tìm hiểu nội dung quy hoạch. 

cảng hàng không Cà Mau

Cảng hàng không Cà Mau được quy hoạch nằm trong 16 cảng hàng không quốc nội. Theo đó, thời hạn lập quy hoạch Cảng hàng không Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là năm 2024. 

Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các nội dung sau: Khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch; điều tra, thu thập các số liệu quá khứ và hiện trạng của Cảng hàng không Cà Mau; cập nhật các dự án đã và đang triển khai tại Cảng hàng không; dự báo nhu cầu vận tải thông qua cảng; đánh giá khả năng và các phương án quy hoạch cảng, gồm khu bay và khu hàng không dân dụng và các nội dung lên quan. 

Ngoài ra, nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không Cà Mau còn xác định tính chất, vai trò, quy mô của cảng; các chỉ tiêu cơ bản về đất đai cho thời kỳ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật; xác định các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác phù hợp với mục tiêu phát triển của cảng. 

Bộ Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch Cảng hàng không Cà Mau theo quy định của pháp luật. Đơn vị tư vấn cần đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Đơn vị được giao nhiệm vụ cần phải nghiên cứu phương án quy hoạch phát triển Cảng hàng không Cà Mau, đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải; và đề xuất giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch.

Cục Hàng không Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức lập quy hoạch, hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện sản phẩm tài trợ; chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch; có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan lập quy hoạch sau khi tiếp nhận sản phẩm, trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Theo Quy hoạch tổng thể về phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc, trong giai đoạn đến năm 2050, Cảng hàng không Cà Mau được xây dựng là sân bay cấp 4C, công suất 3 triệu hành khách/năm. Cảng hàng không Cà Mau hiện là sân bay cấp 4C, có nhà ga hành khách 2 cao trình công suất 200.000 hành khách/năm và 1 đường cất hạ cánh kích thước 1.500mx30m. Cảng được VASCO khai thác 1 đường bay duy nhất, chặng Cà Mau - TP.HCM và ngược lại. Cảng hàng không đảm bảo khai thác tàu bay ATR72 hoặc tương đương với tần suất 4 chuyến/tuần, phát triển tối đa hiệu quả kết cấu hạ tầng hiện hữu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, gắn kết hợp lý với các phương thức vận tải khác; kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác,...