Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở và đất ở của người dân, tỉnh Bình Định dự kiến sẽ đầu tư và phát triển 327 dự án đầu tư nhà ở gồm khu dân cư, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội…

binh-dinh-dau-tau-xay-dung-327-du-an-nha-o-trong-5-nam-toi

Bình Định phát triển và tạo điều kiện xây dựng các dự án nhà ở mới

Việc xây dựng 327 dự án nhà ở nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 mà UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt mới đây. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định đã được duyệt.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2025 đạt 28,9m2/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2/người. Trong 327 dự án nhà ở sẽ đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2025 gồm 202 dự án nhà ở thương mại, khu dân cư và khu đô thị; 95 dự án nhà ở tái định cư, 30 dự án nhà ở xã hội.

Tại huyện Tây Sơn, có 5 nhà ở tái định cư, 1 nhà ở xã hội và 16 nhà ở thương mại. Thị xã An Nhơn có 2 nhà ở xã hội, 14 nhà ở thương mại. Thành phố Quy Nhơn có 25 nhà ở xã hội, 49 nhà ở thương mại, 8 nhà ở tái định cư.

Thị xã Hoài Nhơn có 17 nhà ở tái định cư, 1 nhà ở xã hội, 40 nhà ở thương mại. Huyện Vân Canh có 3 nhà ở tái định cư, 1 nhà ở xã hội, và 8 nhà ở thương mại. Huyện Tuy Phước có 8 nhà ở tái định cư và 17 nhà ở thương mại.

Huyện Phù Cát có 24 nhà ở tái định cư và 27 nhà ở thương mại. Huyện Phù Mỹ có 4 nhà ở thương mại. Huyện Hoài Ân có 15 nhà ở tái định cư và 12 nhà ở thương mại. Huyện Vĩnh Thạnh có 13 nhà ở tái định cư và 11 nhà ở thương mại. Huyện An Lão có 2 nhà ở tái định cư và 4 nhà ở thương mại.

Tổng vốn đầu tư các dự án nhà ở phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025 là 73.891 tỷ đồng. Trong đó, 6.821 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho các đối tượng xã hội, 29.216 tỷ đồng xây dựng nhà ở thương mại, 37.854 tỷ đồng phát triển nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây.

Để tạo điều kiện phát triển các dự án nhà ở, bổ sung nguồn cung mới ra thị trường, UBND tỉnh Bình Định sẽ điều chỉnh và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ đơn giản hoá các thủ tục cấp phép xây dựng và khuyến khích việc sử dụng các vật liệu mới, công nghệ xây dựng hiện đại đối với các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.