UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành các quyết định thành lập 4 khu công nghiệp tại các huyện Thuận Thành, Quế Võ và Gia Bình với tổng diện tích hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến là hơn 12.000 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Phê duyệt thành lập 4 khu công nghiệp rộng hơn 1.000 ha

Danh sách 4 khu công nghiệp được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt thành lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - ông Đào Quang Khải vừa ký ban hành các Quyết định số 127/QĐ-UBND, 128/QĐ-UBND, 129/QĐ-UBND và 130/QĐ-UBND về việc thành lập các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Gia Bình có diện tích 307 ha, tổng vốn đầu tư dự án là hơn 2.500 tỷ đồng, nằm tại các xã Đại Bái, Đông Cứu và Lãng Ngâm (huyện Gia Bình).

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Ninh là Chủ đầu tư của dự án này. Đây cũng là dự án có diện tích lớn nhất trong số 4 dự án vừa được UBND ký quyết định phê duyệt thành lập.

Thứ hai, Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Gia Bình II có tổng diện tích 250 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng gần 4.000 tỷ đồng, thuộc địa phận các xã Vạn Ninh, Bình Dương, Thái Bảo và Nhân Thắng (huyện Gia Bình). Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka.

Thứ ba, Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Quế Võ III (phân khu 2) có tổng diện tích khoảng 208 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 2.700 tỷ đồng, thuộc địa phận các xã Quế Tân, Phù Lương và Việt Hùng (huyện Quế Võ). Chủ đầu tư dự án là Công ty Mạnh Đức.

Thứ tư, Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Thuận thành I có quy mô khoảng 250 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 2.800 tỷ đồng, nằm tại địa phận các xã Nghĩa Đạo, Trạm Lộ và Ninh Xá (huyện Thuận Thành). Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Viglacera.

Thời gian hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để lắng nghe báo cáo khái quát và dự kiến các dự án thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy và tình hình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Cũng trong buổi làm việc này, các nhà đầu tư dự án đã kiến nghị đến UBND tỉnh Bắc Ninh, đề xuất lãnh đạo tỉnh quan tâm, xem xét, tháo gỡ và giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, quy hoạch… Đặc biệt,  để tạo điều kiện cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư cũng hy vọng sớm nhận được quyết định bàn giao đất.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu trước ngày 20/4, nhà đầu tư phải báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh về số lượng các dự án, tổng mức đầu tư dự kiến thu hút. Dựa trên cơ sở đó, chậm nhất vào ngày 22/4, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh.