Biên bản nhận tiền đặt cọc mua, thuê nhà là văn bản chứng minh cho việc bên mua, thuê đã chuyển tiền đặt cọc cho bên bán, cho thuê và được xác nhận trong thỏa thuận. Tất cả các điều khoản được thể hiện trong biên bản này phải được hai bên thỏa thuận trên nguyên tắc bình đẳng. Nếu có bên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm theo những gì đã cam kết. Bởi vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mọi người, bài viết ngày hôm nay sẽ đem đến mẫu biên bản chuẩn nhất hiện giờ.

1. Biên bản đặt cọc mua nhà

Biên bản đặt cọc mua nhà

Mua đất, mua nhà, mua căn hộ là nhu cầu không của riêng ai. Đây cũng là những tài sản có giá trị vô cùng lớn. Vậy nên, khi thực hiện các giao dịch, bạn nhất định phải lập biên bản nhận tiền đặt cọc. Bởi lẽ, biên bản này là căn cứ chứng minh bên bán đã nhận được tiền đặt cọc và phải giữ căn nhà đó cho đến khi bên mua hoàn thành số tiền đã thỏa thuận. Thời hạn sẽ được quy định chi tiết trong biên bản.

Thông thường, một biên bản đặt cọc mua nhà phải có tối thiểu những nội dung sau:

 • Tiêu đề cụ thể: Biên bản nhận tiền đặt cọc mua nhà
 • Địa điểm, thời gian lập và ký kết biên bản này
 • Thông tin về họ tên, địa chỉ, CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, quê quán của bên đặt, bên nhận đặt cọc. Trường hợp có bên làm chứng thì cần thêm nơi công tác, làm việc, chức vụ…
 • Số tiền đặt cọc
 • Thông tin về tài sản: Diện tích đất, diện tích sử dụng, hiện trạng, giấy chứng nhận quyền sử dụng
 • Điều khoản mà các bên cam kết thực hiện sau khi lập biên bản và sau khi thanh toán đủ số tiền mua nhà
 • Điều khoản xử lý nếu một trong các bên vi phạm cam kết
 • Xác nhận của các bên

2. Biên bản đặt cọc thuê nhà

Thuê nhà là hình thức chủ sở hữu tạm thời trao quyền sử dụng, khai thác căn nhà cho người khác trong một khoảng thời gian xác định. Tuy nhiên, dù là thuê ngắn hạn hay thuê dài hạn thì chủ nhà cũng đều phải yêu cầu đặt cọc trước khi thuê và trong quá trình thuê. Nó không chỉ có vai trò giữ chỗ mà còn là sự đảm bảo để bảo quản tài sản có trong nhà cho thuê.

Tương tự như mua nhà, biên bản đặt cọc thuê nhà cần có những nội dung sau đây:

 • Tiêu đề cụ thể: Biên bản nhận tiền đặt cọc thuê nhà
 • Địa điểm, thời gian lập và ký kết biên bản này
 • Thông tin về họ tên, địa chỉ, CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, quê quán của bên đặt, bên nhận đặt cọc. Trường hợp có bên làm chứng thì cần thêm nơi công tác, làm việc, chức vụ…
 • Số tiền đặt cọc
 • Thông tin về tài sản thuê: Diện tích thuê, sử dụng, hiện trạng và tài sản khác kèm theo
 • Điều khoản mà các bên cam kết thực hiện sau khi lập biên bản và lập hợp đồng thuê nhà
 • Điều khoản xử lý nếu một trong các bên vi phạm cam kết
 • Xác nhận của các bên

3. Mẫu biên bản nhận tiền đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

 

BIÊN BẢN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

 

Tên tôi là:……………………………………………………... (Gọi tắt là: Bên A)

Sinh ngày:………………………………………………………………………...

CMND/CCCD số …………………... Ngày cấp: …………... Nơi cấp: .................

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………...

có Bán cho

Tên tôi là:……………………………………………………... (Gọi tắt là: Bên B)

Sinh ngày:………………………………………………………………………...

CMND/CCCD số …………………... Ngày cấp: …………... Nơi cấp: .................

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………...

Tài sản là:…………………………………………………………………………

Giá bán:……………. Bằng chữ:………………………………………………….

Bên B đã đặt cọc cho số tiền…..………………… (Bằng chữ: ……………………………..) cho bên A để mua…………………………………

Bên B Có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho bên A số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày………………………………………………………

Trong trường hợp bên B đã hoàn tất thanh toán mà bên A không thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên B thì bên A chịu trách nhiệm bồi thường tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp bên B không hoàn tất thanh toán theo đúng thời hạn nói trên thì bên A không phải bồi hoàn số tiền mà bên B đã nộp.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………….., ngày…… tháng……… .năm 20

BÊN MUA                                                               BÊN BÁN

Hy vọng với những chia sẻ này, mọi người đã có thể tự mình lập được biên bản nhận tiền đặt cọc khi mua bán nhà đất, cho thuê nhà đất. Ngoài ra, bất động sản ODT còn nhiều bài viết đa chủ đề khác như thiết kế, xây dựng, phong thủy… đang chờ quý độc giả khám phá.