UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến Tre.

ben-tre-sap-co-khu-do-thi-moi-my-hoa

Phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Khu đô thị Mỹ Hoá

Theo đó, khu vực xây dựng phát triển dự án Khu đô thị mới Mỹ Hoá thuộc xã Mỹ Thạch An, thành phố Bến Tre. Quy mô diện tích dự án là khoảng 48,7ha. Dự án được đầu tư đồng bộ. Tổng chi chí thực hiện dự án là gần 739 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật gần 492 tỷ đồng, chi phí xây dựng hạ tầng xã hội trên 19 tỷ đồng, chi phí xây dựng nhà ở thương mại trên 227 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng một khu đô thị mới có chức năng dịch vụ tổng hợp gắn kết với khu trung tâm hành chính thành phố Bến Tre, sở hữu hệ thống hạ tầng được đầu tư mới và hạ tầng hiện hữu kết nối đồng bộ.

Vốn đầu tư phát triển dự án sử dụng nguồn vốn của chủ sở hữu, vốn vay của nhà đầu tư huy động. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre vừa công bố danh mục dự án có sử dụng đất đối với dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới An Thuận, thành phố Bến Tre.

Dự án phát triển khu đô thị mới An Thuận có địa điểm tại xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre. Quy mô dự án là 25,9ha.

Tổng chi phí thực hiện dự án là 744,4 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị mới với vai trò khu đô thị dịch vụ tổng hợp bao gồm phân khu như: nhà ở, thương mại, các công trình công cộng gắn kết với trung tâm hành chính thành phố Bến Tre. Đồng thời, hình thành một khu đô thị mới kết hợp du lịch với đặc trưng sông nước miền Tây, có hệ thống hạ tầng mới kết hợp đồng bộ với hạ tầng hiện hữu.

(Tổng hợp bởi odt.vn)