UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu đô thị mới ven Đầm Nại (Ninh Hải).

ninh-thuan-phe-duyet-do-an-quy-hoach-khu-do-thi-moi-ven-dam-nai

Quy hoạch Khu đô thị mới ven Đầm Nại

Trước đó, vào tháng 5, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới ven Đầm Nại có diện tích hơn 422ha, gồm 144ha diện tích khu 1 (khu đô thị mới ven bờ tây bắc Đầm Nại), 162ha diện tích khu 4 (khu đô thị vườn phát triển mới phía tây nam Đầm Nại) và 116,7ha diện tích khu 5 (khu nhà vườn trồng cây ăn quả).

Tuy nhiên, theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu đô thị mới ven Đầm Nại (Ninh Hải), diện tích khu đô thị giảm 72ha so với nhiệm vụ quy hoạch trước đây.

Theo đó, diện tích khu đô thị mới ven Đầm Nại có diện tích khoảng 349,36ha, gồm khu 1 (khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại thuộc xã Tân Hải và xã Hộ Hải) có diện tích khoảng 91,41ha; khu 4 (khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại, thuộc thị trấn Khánh Hải) có diện tích khoảng 161,17ha và khu 5 (khu nhà vườn trồng cây ăn quả, thuộc thị trấn Khánh Hải) có diện tích khoảng 96,78ha.

Quy mô dân số khoảng 11.960 người. Mục tiêu quy hoạch là xây dựng một khu đô thị giải quyết nhu cầu đất ở tại xã Hộ Hải, xã Tân Hải và thị trấn Khánh Hải, đồng thời tạo quỹ đất hình thành khu đô thị mới có chất lượng sống tốt hơn, phát triển bền vững…

Năm 2018, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì cuộc họp công nhận chủ đầu tư dự án khu đô thị Đầm Nại và thông qua danh mục dự án kêu gọi đầu tư tổng thể tại khu vực Đầm Nại.

Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ đăng ký của các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Thiên Ninh Thuận đã được chọn làm chủ đầu tư dự án khu đô thị Đầm Nại. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 2 khu đô thị mới ven đầm và 1 khu đô thị sinh thái kết hợp nông nghiệp.

(Tổng hợp bởi odt.vn)