Sáng 31/8, Bí thư Tỉnh uỷ đã chủ trì phiên họp về Đồ án xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035. Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã nghe và cho ý kiến về Đồ án.

quy-hoach-huyen-nam-dan-den-nam-2035

Quy hoạch vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035 với 3 đô thị

Tính chất của Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035 do Viện quy hoạch và đô thị nông thôn quốc gia (VIUP), Bộ Xây dựng thực hiện là vùng phát triển kinh tế tổng hợp với các thế mạnh về du lịch, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp trang trại... gắn với trục kinh tế chủ đạo Quốc lộ 46 nối thành phố Vinh với Cửa khẩu Thanh Thủy và dọc hai bên bờ sông Lam.

Đồ án quy hoạch huyện Nam Đàn được chia thành 3 vùng. Quy mô và diện tích mỗi vùng cụ thể như sau:

Vùng 1 là phân vùng bán sơn địa dọc chân núi Đại Huệ gồm 7 xã thuộc khu vực phía Bắc huyện (Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Thái, Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh). Quy mô diện tích là 10.373,99ha. Quy mô dân số hiện trạng 41.866 người, đến năm 2035 quy mô dân số dự kiến là 51.080 người.

Vùng 2 là vùng trung tâm gồm: 1 thị trấn Nam Đàn và 7 xã thuộc khu vực Trung tâm huyện (Nam Giang, Kim Liên, Nam Cát, Xuân Lâm, Hồng Long, Hùng Tiến, Xuân Hòa). Quy mô diện tích là 8.622,84ha. Quy mô dân số hiện trạng là 74.889 người, đến năm 2035 dự kiến là 88.280 người.

Vùng 3 là vùng hữu ngạn sông Lam gồm 4 xã thuộc khu vực phía Nam huyện (Thượng Tân Lộc; Khánh Sơn; Trung Phúc Cường và Nam Kim). Quy mô diện tích là 10.202,08ha. Quy mô dân số hiện trạng là 46.457 người. Đến năm 2035, quy mô dân số tăng lên đến 60.640 người.

Đến năm 2035, huyện Nam Đàn sẽ có 3 đô thị, gồm 1 đô thị trung tâm và 2 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 25,75%.

Quy hoạch vùng huyện Nam Đàn tính toán phát huy giá trị sông Lam

Theo các ý kiến thảo luận và đóng góp, Đồ án đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, xem xét các yếu tố và đã tích hợp Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn vào Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng cơ bản cũng thống nhất Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị VIUP cần tiếp tục bám sát để tiếp tục cập nhật các nội dung Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035.

Đồng thời, VIUP có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan tính toán sử dụng hiệu quả sông Lam về kinh tế - văn hoá, cảnh quan đô thị. Đồng thời, có giải pháp để phát huy giá trị sông Lam.

(Tổng hợp bởi odt.vn)