UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

 bac-giang-dieu-chinh-quy-hoach-khu-do-thi-moi-phia-tay-thi-tran-thang-huyen-hiep-hoa

Điều chỉnh Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng nhằm khắc phục những hạn chế

Theo đó, Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà sẽ điều chỉnh bổ sung chức năng lô đất ký hiệu CX1 từ đất cây xanh thành đất cây xanh kết hợp thể dục thể thao CX-TT. Đồng thời, điều chỉnh bổ sung, bố trí lại đường dạo, vườn hoa, sân tập luyện thể thao phục vụ cho dân cư trong khu vực.

Trước đó, ngày 29/8/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500), trong đó lô đất CX1 và MN được quy hoạch là đất cây xanh, mặt nước chưa được bố trí các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

Việc điều chỉnh bổ sung chức năng đất CX1 thành đất cây xanh kết hợp chức năng thể dục thể thao, bố trí đường dạo, vườn hoa kết hợp hoạt động văn hoá (nhà văn hoá tiếp giáp khu cây xanh) nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của quy hoạch cũ, tạo không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng, tạo điểm nhấn của khu vực là cần thiết nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả của dự án, đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhân dân trong khu vực.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500) và theo Báo cáo số 274/BC-SXD ngày 25/8/2020 của Sở Xây dựng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đô thị ở huyện Hiệp Hoà có những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực, tạo động lực để huyện từng bước trở thành trung tâm động lực kinh tế phía Tây tỉnh Bắc Giang trong tương lai.

Để xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành vùng động lực phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh, bên cạnh việc chú trọng quỵ hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, nhưng năm qua huyện ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, các khu đô thị.

Ngay trung tâm huyện hình thành các khu đô thị phía Nam, phía Tây thị trấn Thắng, khu dân cư số 3; khu vực Bách Nhẫn, Phố Hoa là đô thị loại V. Theo quy hoạch chung đô thị Hiệp Hoà đến năm 2035, huyện sẽ xây dựng nhiều đô thị theo hướng phát triển hiện đại, quy mô, tạo điểm nhấn cho vùng kinh tế phía Tây của tỉnh, thu hút dân cư, nâng cao tỷ lệ dân số đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

(Tổng hợp bởi odt.vn)