Đến tháng 8-9/2022, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện việc đấu giá khu đất 21,7ha tại mũi Nghinh Phong – một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

ba-ria-vung-tau-dau-gia-gan-22-ha-dat-vang-tai-mui-nghinh-phong

Bà Rịa Vũng Tàu đấu giá đất “vàng” tại mũi Nghinh Phong

Theo văn bản số 11909/UBND-VP do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký, việc thực hiện đấu giá khu đất rộng 21,7ha tại mũi Nghinh Phong, phường 2, TP. Vũng Tàu cần đảm bảo đúng tiến độ.

Trước đó, vào tháng 9/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch thực hiện các thủ tục đấu giá khu đất trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện đấu giá theo tiến độ đã duyệt.

Cụ thể, khu đất mũi Nghinh Phong được thực hiện từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022. Để thực hiện đấu giá khu đất trên, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND TP. Vũng Tàu để lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chủ trương đầu tư.

Tháng 5 đến tháng 7/2022, Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND TP. Vũng TÀU khảo sát giá đất, xây dựng giá khởi điểm và bước giá của khu đất, trước khi trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2022, đơn vị tổ chức đấu giá phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện việc đấu giá khu đất 21,7ha tại mũi Nghinh Phong.

Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm phối hợp với UBND TP. Vũng Tàu và các sở ngành liên quan lập thủ tục đấu thầu thuê đơn vị tư vấn, lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lập hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá. Sở Tài nguyên & Môi trường theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, giải quyết các vấn đề tồn tại và phát sinh.

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ tổ chức đấu giá 6 khu đất công với tổng diện tích 225,58ha trong năm 2021, dự kiến thu về hơn 10.684 tỷ đồng. Trong đó, có 4 khu đất tại TP. Vũng Tàu, gồm khu đất cụm 1 tại phường 1 với diện tích 2,76ha; khu đất nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công thương tại phường 10, 11 với diện tích 76,69ha; khu du lịch mũi Nghinh Phong tại phường 2 với diện tích 13,83ha; khu cù lao Bến Đình với diện tích 109,8ha.

Thị xã Phú Mỹ có 1 khu đất với diện tích 20ha sẽ bán đấu giá trong năm 2021. Tại huyện Xuyên Mộc, khu đất sẽ bán đấu giá thuộc xã Phước Thuận có diện tích 2,4ha.

Năm 2020, có 2 khu đất với tổng diện tích 2,85ha tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đấu giá thành công với số tiền bán đấu giá hơn 199 tỷ đồng. Ngoài ra, có 18 khu đất chưa thực hiện được đấu giá trong năm 2020.