Theo báo cáo vừa được gửi đến Quốc Hội của ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 5 năm qua, nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai đã tăng đáng kể qua các năm.

Nguồn thu từ đất đai cho ngân sách nhà nước bao gồm: tiền sử dụng, tiền thuế đất, thuế sử đụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

5 năm qua, nguồn thu từ đất đai cho ngân sách tăng đáng kể

Những điểm mạnh và hạn chế

Báo cáo được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến Quốc hội có nội dung về Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.

Trong đó, báo cáo nêu rõ nguồn thu từ đất đai cho ngân sách nhà nước tăng đều suốt 5 năm qua. Cụ thể, năm 2015 là 84.810 tỉ đồng; năm 2016 là 115.290 tỉ đồng; năm 2017 là 104.400 tỉ đồng; năm 2018 là 121.400 tỉ đồng; năm 2019 đạt trên 191.500 tỉ đồng, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất, quyền lợi của Nhà nước, chủ đầu tư và đảm bảo ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, giữ ổn định diện tích đất lúa để bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030, trong đó giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa theo Kết luận của Bộ Chính trị; sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững và áp dụng những phương thức sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng, duy trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm họa khác và dần dần cải tạo chất lượng đất đai.

Về kết quả thực hiện quy hoạch sử đụng đất ước đến năm 2020 cũng được Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ trong báo cáo. Cụ thể:

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp: 4.528,31 nghìn ha, chiếm 13,67% diện tích tự nhiên, đạt 94,73% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó: đất ở tại đô thị 179,71 nghìn ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 16,28 nghìn ha; đất có di tích, danh thắng 25,96 nghìn ha; đất phát triển hạ tầng 1.390,30 nghìn ha; đất khu công nghiệp 129,14 nghìn ha; đất quốc phòng 278,54 nghìn ha; đất an ninh 61,97 nghìn ha.

Đối với nhóm đất nông nghiệp: 27.095,90 nghìn ha, chiếm 81,80% diện tích tự nhiên, vượt 0,21% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó: đất nuôi trồng thủy sản 799,04 nghìn ha; đất làm muối 13,50 nghìn ha; đất rừng sản xuất 7.533,94 nghìn ha; đất rừng đặc dụng 2.299,94 nghìn ha; đất rừng phòng hộ 5.287,51 nghìn ha; đất trồng lúa 3.771,36 nghìn ha (đất chuyên trồng lúa nước 3.418,14 nghìn ha).

Đối với nhóm đất chưa sử dụng: 1.499,36 nghìn ha, chiếm 4,53% diện tích tự nhiên, vượt 14,42% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Về hạn chế, báo cáo chỉ rõ nhiều công trình, dự án khi thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn phụ thuộc vào nguồn vốn, thu hút đầu tư;  một số công trình, dự án cấp quốc gia sử dụng vốn từ ngân sách Trung ương chưa triển khai hoặc triển khai chưa đúng tiến độ (đường vành đai các vùng kinh tế trọng điểm, đường vành đai ven biển, một số tuyến đường cao tốc Bắc – Nam, cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành hay các trường đại học…) nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(Tổng hợp bởi odt.vn)