Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều phương diện, nguồn thu từ tài nguyên đất trong giai đoạn 2016 – 2020 vẫn đạt gần 850.000 tỷ đồng, chiếm 11% nguồn thu ngân sách Nhà nước.

11% nguồn thu ngân sách Nhà nước đến từ đất đai

Tăng đáng kể qua các năm

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong 5 năm vừa qua, nhất là năm 2020, là khoảng thời gian cực kì khó khăn với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng khi chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…

Tuy nhiên, ngành Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực hết sức, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nổi bật là nguồn thu từ lĩnh vực đất đai từ 2016 – 2020 đã đạt gần 850.000 tỷ đồng, tương đương 11% tổng nguồn thu ngân sách nội địa hàng năm. Trong đó, số tiền thu được mỗi năm (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) đều tăng lên đáng kể.

Cụ thể, năm 2015, số tiền thu được là 84.810 tỷ đồng; năm 2016 tăng lên 115.290 tỷ đồng; năm 2017, ghi nhận số tiền là 104.400 tỷ đồng; năm 2018, nguồn thu là 121.400 tỷ đồng và trong năm 2019, con số này đã lên tới 172.000 tỷ đồng.

Có được thành tựu này là nhờ việc chuyển dịch hơn 230.000 ha đất cho mục đích phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ, công nghiệp, nhà ở và đô thị; chuyển mục đích 926.000 ha đất chưa sử dụng vào mục đích phát triển rừng. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tiến hành thu hồi, yêu cầu đưa vào sử dụng 100.000 ha đất của các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai; thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và hạn chế được tình trạng đầu cơ, tích trữ.

Trong năm 2021 sắp tới, Tổng cục Quản lý đất đai (trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường) sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế và đổi mới mô hình định giá đất theo phương pháp vùng giá trị, thửa đất chuẩn; hoàn thiện khung pháp lý về kinh tế đất; thực hiện theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường.

Ngoài ra, Tổng cục cũng đang có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất. Cơ sở này sẽ thể hiện chi tiết đến từng thửa đất và được kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai. Song song với đó là kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc xây dựng bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể tại từng địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024. Từ đó sẽ có cơ sở để xây dựng bản đồ giá đất.

Tổng cục Đất đai cũng đề xuất cải cách đồng bộ hệ thống chính sách thuế, chính sách nguồn thu từ đất đai, duy trì hệ thống thu thuế sử dụng đất được đồng bộ với hồ sơ địa chính, sổ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính để tối đa hóa nguồn thu.

Tham gia và chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những thành tựu mà ngành Tài nguyên Môi trường đã có được. Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành: Rà soát, hoàn thành quy hoạch tại từng cấp, từng lĩnh vực; triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý về đất đai; xây dựng bộ tiêu chí GDP xanh cho nền kinh tế; tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng và quản lý tài nguyên…