Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn và có thiệt hại về tài sản, người thuê trọ hay chủ nhà phải đền bù thiệt hại nếu hợp đồng giữa 2 bên không có điều khoản ràng buộc này?

Người thuê trọ hay chủ nhà phải đền bù khi xảy ra hoả hoạn?

Người thuê trọ hay chủ nhà phải đền bù khi xảy ra hoả hoạn?

Pháp luật hiện hành quy định, khi cả 3 điều kiện dưới đây được thoả mãn thì lúc đó trách nhiệm bồi thường thiệt hại mới được thực hiện: Có thiệt hại xảy ra, hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật và có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được nêu rõ tại Khoản 5 Điều 275 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau:

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Tóm lại, trong trường hợp nhà cho thuê xảy ra hoả hoạn, nguyên nhân gây ra hoả hoạn từ ai (người thuê trọ hoặc chủ nhà) thì đối tượng đó phải chịu trách nhiệm bồi thường, đồng thời cần tìm hiểu hành vi của người đó có thoả mãn 3 điều kiện nói trên hay không. Đối với trường hợp cả 2 bên có lỗi thì họ phải liên đới bồi thường.

Hiện nay, đối với các công trình nhà ở cho thuê ít hơn 5 tầng, hoặc có khối tích chưa đến 5.000 m3, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Do đó, công trình nhà cho thuê từ 1 – 3 tầng không cần phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện về phòng cháy chữa cháy khi sử dụng.

Tuy nhiên, chủ nhà và người thuê nhà vẫn cần nắm vững quy định này. Khi kí kết hợp đồng thuê nhà cần phải nêu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm chả các bên xung quanh vẫn đề an toàn cháy nổ, đảm bảo giữ gìn tài sản và trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố.

(Nguồn Tổng hợp)