Mới đây, hệ số điều chỉnh giá đất của một số dự án trên địa bàn TP.HCM đã được UBND thành phố phê duyệt. Hệ số này là căn cứ để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

TP.HCM phê duyệt thay đổi giá 6 dự án để tính bồi thường

Được biết, 6 dự án này thuộc các quận huyện như: huyện Cần Giờ, chuyện Củ Chi, quận 11, quận 7. Cụ thể:

Tại huyện Cần Giờ

 1. Dự án xây dựng khu dân cư Cá Cháy, xã An Thới Đông:

 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 10,912 đến 11,095
 • Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp: 6,202 đến 7,718
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư: 10,879
 1. Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa (đoạn từ Rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ

 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 9,478
 • Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp: 7,718 đến 8,280
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư: 10,879 đến 12,304
 1. Dự dự án nâng cấp đường Đào Cử (giai đoạn 2), thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4,513
 • Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp: 11,447 đến 14,546

Tất cả các dự án tại huyện Cần Giờ đều có hệ số điều chỉnh đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 3,5

Tại huyện Củ Chi

 1. Dự án đầu tư xây dựng cầu Chuối Nước, trên đường Trung An, thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi

 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 8,391
 • Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp: 8,882 đến 8,938
 • Hệ số điều chỉnh đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 2

Tại quận 11

 1. Dự án mở rộng đường Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm), phường 14, quận 11

 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 3,961 đến 4,641.

Tại quận 7

 1. Dự án nâng cấp, mở rộng các hẻm chính theo quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn quận 7

 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4,514 đến 5,712.

 (Nguồn Tổng hợp)