UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM.

 tphcm-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-phan-khu-trung-tam-hien-huu-tai-khu-dat-so-23-ly-tu-trong

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trung tâm hiện hữu TP.HCM

Theo đó, khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 483,9m2, thuộc phân khu 2, ô phố ký hiệu N7 của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM với diện tích 930ha.

Về phạm vi ranh giới, Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM có phía Tây Bắc giáp đường Lý Tự Trọng, phía Tây Nam giáp đường Thái Văn Lung, phía Đông Bắc, Đông Nam giáp ranh các khu đất khác.

Lý do điều chỉnh là do khu đất tại địa điểm số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 là chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, thuộc danh mục công trình hư hỏng xuống cấp trên địa bàn thành phố. Hiện nay UBND quận 1 đã di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM gồm: Bổ sung ô phố N7-1 (diện tích 1.274,6 m2) trong ô phố ký hiệu N7 (diện tích 16.597,8 m2) thuộc phân khu 1 trên bản đồ vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 m2 và Quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM; tiếp tục áp dụng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã quy định trong quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị khu trung tâm hiện hữu đối với các khu vực còn lại của ô phố N7 diện tích khoảng 15.323,2m2.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt, nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 sẽ được công bố công khai theo quy định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)