Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung quy hoạch khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển ở Việt Nam đến năm 2020.

 quang-ninh-quy-hoach-khu-kinh-te-ven-bien-rong-13303ha

Ảnh minh họa.

Phê duyệt khu kinh tế ven biển Quảng Yên

Theo đó, khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên với quy mô 13.303ha sẽ được hình thành trên cơ sở Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại TP Uông Bí và TX Quảng Yên; khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc và khu vực còn lại của KKT.

Về việc lập quy hoạch khu kinh tế, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu kinh tế. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cần phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước và pháp luật liên quan. Đồng thời, không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Việc thành lập KKT Quảng Yên được thực hiện hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo điểm việc phát triển khu kinh tế không ảnh hưởng đến môi trường, quốc phòng an ninh, bảo tồn diện tích rừng, di tích lịch sử, văn hóa và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho khu kinh tế cần dự trên nguyên tắc tận dụng và phát huy lợi thế, đảm bảo sự tương hỗ của từng khu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài KKT đảm bảo tính liên kết giữa KKT Quảng Yên và các khu vực phát triển kinh tế khác.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin bổ sung KKT này vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam.

(Tổng hợp bởi odt.vn)