UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về các dự án không thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2015-2019 tại thành phố. Trong đó có 108 dự án bị huỷ bỏ trong kế hoạch sử dụng đất.

 tphcm-108-du-an-khong-thuc-hien-ke-hoach-su-dung-dat-hang-nam-2015-2019

108 dự án bị huỷ bỏ trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2015 – 2019 tại TP.HCM

UBND thành phố giao UBND quận, huyện tổ chức công khai 108 dự án với diện tích 473,18ha được điều chỉnh, hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Nguyên nhân là do không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND thành phố phê duyệt.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện ý kiến của UBND TP.HCM về rà soát , xử lý các dự án chậm triển khai, không thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định.

UBND các quận, huyện cần kịp thời xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, xem xét, giải quyết quyền của người sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 49 Luật Đất đai.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức công khai, công bố danh sách các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát việc công khai, công bố danh sách các dự án không thực hiện, đã thực hiện cần điều chỉnh, hủy bỏ.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, sở ngành có liên quan và ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục rà soát chi tiết từng dự án, căn cứ quy định pháp luật, thống nhất báo cáo, đề xuất, trình ủy ban nhân dân TP xem xét theo quy định.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo danh sách các dự án không thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện năm 2015-2018.

Các dự án với diện tích lớn gồm: Dự án khu phức hợp Đầm Sen của Công ty Cổ phần quốc tế CT có diện tích hơn 5,4ha. Dự án được duyệt kế hoạch sử dụn đất năm 2015.

Dự án khu nhà ở do Công ty Cổ phần Sài Gòn tại phường Long Trường (quận 9) làm chủ đầu tư rộng 158ha. Dự án được duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 nhưng 3 năm chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do chủ đầu tư không đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Dự án có liên quan khu đại học với diện tích hơn 240k tại các xã An Phú Tây, Phong Phú và Hưng Long (huyện Bình Chánh). Dự án được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Dự án trường THPT Gia Định, trường THCS Đống Đa tại Bình Thạnh do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận làm chủ đầu tư. Dự án này được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

(Tổng hợp bởi odt.vn)