Theo ban Quản lý dự án TP. Biên Hòa, trong kế hoạch năm 2020, thành phố sẽ khởi công xây dựng hạ tầng của 8 khu tái định cư nhằm di dời dân thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

 tp-bien-hoa-se-khoi-cong-xay-dung-8-khu-tai-dinh-cu-nam-2020

TP.Biên Hòa đầu tư xây dựng 8 khu tái định cư năm 2020

Theo đó, tổng vốn đầu tư của 8 dự án khu tái định cư trên là gần 1,2 ngàn tỷ đồng. Các dự án sẽ được chia ra đầu tư theo giai đoạn từ 2 – 4 năm. TP.Biên Hòa cũng sẽ dành 68 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư trên.

Trong 8 dự án khu tái định cư được khởi công xây dựng năm 2020, 2 dự án lớn nhất và có tổng mức đầu tư cao nhất là khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai. Tổng mức đầu tư của 2 dự án là hơn 428 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường cho hộ dân bị thu hồi đất là 264 tỷ đồng, chi phí xây lắp hơn 110 tỷ đồng.

Dự án khu tái định cư lớn thứ hai nằm tại phường Tam Hiệp. Quy mô diện tích khoảng 9,4ha, tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất là hơn 149 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP.Biên Hòa cũng đang chuẩn bị đầu tư 2 khu tái định cư nữa với tổng vốn đầu tư gần 550 tỷ đồng. 2 dự án trên đang làm hồ sơ thiết kế và điều chỉnh quy hoạch.

(Tổng hợp bởi odt.vn)