UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Bắc phân khu A, Khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, thuộc Khu đô thị Phố Nối.

hung-yen-sap-co-khu-do-thi-hon-33ha-o-pho-noi

Lập quy hoach khu đô thị hơn 33ha ở Phố Nối

Theo quy hoạch được lập, khu đất nghiên cứu lập quy hoạch Khu đô thị phía Bắc phân khu A, Khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5, thuộc Khu đô thị Phố Nối có diện tích khoảng 33,15ha, thuộc địa bàn huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào. Sở Xây dựng làm chủ đầu tư tổ chức khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch. Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Hòa Phát tài trợ kinh phí tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị trên.

Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực, kinh nghiệm, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch cần mở rộng ra khu vực lân cận nhằm nhằm đảm bảo phương án quy hoạch phù hợp, kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh.

Trước đó, Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương ầu tư xây dựng dự án nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 38 tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên theo hình thức BT. Bên cạnh đó, công ty cũng xin nghiên cứu và lập quy hoạch dự án Khu công nghiệp Bãi Sậy (300ha), Khu công nghiệp Tân Phúc (300ha), và khu đô thị tại thị trấn Ân Thi (150ha).

(Tổng hợp bởi odt.vn)