Sang nhượng khách sạn là hình thức chuyển giao quyền sở hữu khách sạn từ chính chủ sở hữu cho một người khác (đơn vị khác) đứng tên thông qua các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục khi sang nhượng khách sạn như thế nào?

thu-tuc-can-biet-khi-sang-nhuong-khach-san

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Việc đăng ký kinh doanh được thực hiện tại đâu thì tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh tại địa điểm đó. Ngoài ra, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp nhận chuyển nhượng từ hộ kinh doanh cá thể sẽ khác với trường hợp  nhận chuyển nhượng khách sạn từ doanh nghiệp.

Nhận chuyển nhượng khách sạn từ hộ kinh doanh cá thể

Nhận chuyển nhượng khách sạn từ doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh cá thể.

-    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh cá thể (Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu).

-  Quyết định thay đổi người đại diện hợp pháp của chủ hộ kinh doanh cá thể.

-  Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

-  Bản sao công chứng văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu có).

- Hợp đồng sang nhượng khách sạn.

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

-  Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

 

- Quyết định Chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;

- Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với loại hình TNHH hai thành viên trở lên và Cổ đông);

- Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực;

- Hợp đồng thanh lý;

- Biên bản thanh lý;

- Chứng minh nhân dân chứng thực của thành viên/cổ đông liên quan.

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu sẵn có.

 

Thời hạn giải quyết các thủ tục trên không quá 3 ngày làm việc kể từ khi cơ quan chuyên trách nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục về giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Khoản 3, Điều 49, Nghị định 79/2014/NĐ – CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật Phòng cháy và Chữa cháy chữa có quy định ““Trường hợp cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đó phải làm hồ sơ gửi cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đã cấp giấy xác nhận trước đó để cấp lại hoặc đổi giấy xác nhận mới”.

Do đó, khi sang nhượng khách sạn, cần phải làm thủ tục về giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.

Hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận.
  • Bản sao hợp lệ (kèm bản chính đối chiếu) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã thay đổi thông tin sở hữu.

Thời gian cấp giấy chứng nhận phòng cháy chứa cháy không quá 5 ngày.

Thủ tục về giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự

Ngoài ra, khi sang nhượng khách sạn cũng cần phải làm thủ tục đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự.

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do

- Bản sao hợp lệ các tài liệu liên quan cần thiết phải thực hiện việc đổi hoặc cấp lại.

Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc.

(Tổng hợp bởi odt.vn)