Tải thông tư 17/2016/tt-bxd file word và cùng bất động sản ODT tìm hiểu những nội dung liên quan tới thông tư "hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng" qua bài viết dưới đây. 

1. Giới thiệu chung về Thông tư 17/2016/tt-bxd

Giới thiệu chung về Thông tư 17/2016/tt-bxd

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 17/2016/tt-bxd hay còn gọi là Thông tư "Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng" nhằm quy định về năng lực hành nghề đối với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng. 

Theo Thông tư này, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cần phải có đầy đủ chứng chỉ năng lực phù hợp với công việc của mình. Về nội dung, Thông tư thông tư 17/2016/tt-bxd bao gồm: năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức; công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 09 năm 2019. Riêng quy định tại Khoản 1 Điều 31 có hiệu lực từ ngày Thông tư được ban hành. 

Tải Thông tư 17/2016/tt-bxd file word tại đây.

2. Một số nội dung thông tin cần nắm trong Thông tư 17/2016/tt-bxd 

2.1. Đối tượng áp dụng 

Theo Thông tư 17/2016/tt-bxd, đối tượng áp dụng là những cá nhân, tổ chức tham gia và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể:

 • Người thực hiện khảo sát xây dựng, gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn. 
 • Kỹ sư thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Người thiết kế xây dựng công trình gồm thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế cấp - thoaats nước công trình; thiết kế điện - cơ điện công trình; thiết kế thông gió - cấp thoát nghiệt...
 • Người giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ. 
 • Người kiểm định xây dựng.
 • Người đánh giá xây dựng 
 • Tổ chức, đơn vị khảo sát xây dựng 
 • Tổ chức, đơn vị lập quy hoạch xây dựng 
 • Tổ chức, đơn vị lập, thẩm trả dự án đầu tư xây dựng 
 • Tổ chức, đơn vị quản lý dự án.
 • Tổ chức, đơn vị thi công xây dựng công trình.
 • Tổ chức, đơn vị giám sát thi công xây dựng. 
 • Tổ chức, đơn vị kiểm định, quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề với một hoặc nhiều lĩnh vực khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. 

2.2. Hình thức cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông tư 17/2016

Để cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông tư 17/2016/tt-bxd, những đối tượng làm trong lĩnh vực xây dựng sẽ thực hiện bài thi sát hạch theo hình thức trắc nghiệm. Bộ đề gồm 15 câu trắc nghiệm về kiến thức chuyên môn và 10 câu về kiến thức pháp luật ngành nghề. Thời gian làm bài sát hạch là 30 phút. 

2.3. Đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề 

Đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng. Chứng chỉ mà Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp là chứng chỉ hạng I. 

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ cấp chứng chỉ hành nghề hạng II và hạng III đối với các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương và các cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương. 

Bên cạnh đó, tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động xây dựng có phạm vi hoạt động trong cả nước có thể cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là thành viên của mình khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đủ điều kiện thành lập Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Có quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đảm bảo theo quy định. 
 • Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sát hạch theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này. 
 • Có đơn đề nghị công nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 Thông tư này kèm theo bản sao hồ sơ, giấy tờ chứng minh các Điều kiện quy định tại các điểm a, điểm ba và điểm c của Khoản này. 

2.4. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

Để xin cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông tư 17/2016/tt-bxd, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ dưới đây:

 • Đơn đề nghj cấp chứng chỉ của tổ chức, cá nhân. 
 • Bản quy trình quản lý thực hiện công việc.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
 • Bản kê khai năng lực tài chính.
 • Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật.

Trong trường hợp chứng chỉ hết hạn sử dụng, bị rách, nát, thất lạc hoặc cần bổ sung, điều chỉnh nội dung thì được cấp, bổ sung và điều chỉnh theo quy định.