Ngày 8/10/2020, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Quyết định thành lập Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

thanh-hoa-thanh-lap-cum-cong-nghiep-lien-xa-280-ty-dong

Thành lập Cụm công nghiệp liên xã tại huyện Triệu Sơn

Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn do Công ty TNHH Đầu tư Triệu Lộc làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lực và xã Dân Quyền của huyện Triệu Sơn.

Diện tích dự án khoảng 50,0ha. Tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp là khoảng 100 tỷ đồng, còn lại là vốn vay, hỗ trợ khác.

Về phạm vi ranh giới, Cụm công nghiệp liên xã có phía phía Đông, Tây, Nam giáp đất trồng lúa; phía Bắc giáp quốc lộ 47.

Sau khi hoàn thành, Cụm công nghiệp sẽ hoạt động chủ yếu với các ngành nghề như may mặc, sản xuất các sản phẩm của ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, chế biến gỗ, tiểu thủ công nghiệp, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa, chế biến lâm – nông sản…và các ngành nghề khác có liên quan.

Về tiến độ thực hiện dự án, Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn sẽ được xây dựng theo ba giai đoạn.

Cụ thể, từ quý IV/2020 đến quý III/2021, hoàn thiện phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt dự án, đền bù giải phóng mặt bằng và thuê đất với Nhà nước. Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Từ quý IV 2021 đến quý III/2020, hoàn thiện đường giao thông nội bộ, vỉa hè, hệ thống điện cao thế, điện hạ thế dùng cho các đơn vị sản xuất và dịch vụ thương mại,... và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp.

Từ quý IV/2020, hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp.

Để thực hiện dự án, UBND huyện Triệu Sơn có trách nhiệm chỉ đạo việc quản lí và đầu tư phát triển dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng dự án.

Đồng thời, cập nhật vị trí, diện tích khu đất trên vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2030; cập nhật việc sử dụng đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Triệu Sơn, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trước đó, tháng 8/2020, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã ban hành Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thắng tại xã Hợp Thắng và xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá với diện tích 70ha và tổng mức đầu tư 525 tỷ đồng.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng là Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc.

Các ngành nghề hoạt động chủ yếu của Cụm công nghiệp Hợp Thắng là Cơ khí; Sản xuất vật liệu xây dựng; Chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy,… và các ngành khác có liên quan theo quy định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)