Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

thanh-hoa-quy-hoach-bao-ton-hang-con-moong

Phê duyệt quy hoạch bảo tồn hang Con Moong

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch là 977,568ha, trong đó 499,818ha là diện tích khu vực bảo vệ của di tích; 477,750ha là diện tích khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích. Phạm vi quy hoạch là phần đất thuộc xã Thành Yên và xã Thành Minh.

Trong đó, phần đất thuộc xã Thành Minh có diện tích 201,470ha trong khi xã Thành Yên là 776,098ha.

Mục tiêu của quy hoạch bảo tồn hang Con Moong và các di tích phụ cận thuộc huyện Thạch Thành là nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ và các minh chứng xác thực cho diễn tiến văn hoá của người Việt cổ.

Quy hoạch cần đảm bảo cơ sở tôn trọng tối đa tính nguyên gốc về các giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực di tích; tái hiện tính đặc trưng của di tích là hang động gắn với rừng nguyên sinh bao quanh và suối; bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Cúc Phương; bảo quản các hố khai quật khảo cổ hiện có.

Đồng thời, nêu rõ, giám sát và khai quật bổ sung trước khi triển khai hoạt động xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích có nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực có thể có các di chỉ. Bên cạnh đó, tôn tạo và bảo tồn các điểm di tích gồm hang Con Moong, hang Diêm, hang Lai, hang Lý Chùn, hang Bố Giáo…

Quy hoạch cần phát hiện các giá trị di tích theo nguyên tắc bố cục không gian tự do, đường nét quy hoạch tự nhiên. Hình thức kiến trúc của các công trình xây dựng mới cần phải bảo đảm hài hoà với không gian cảnh quan bản địa và di tích hang động.

Trước đó,  sau khi nhận được Công văn số 304/PC-VPCP ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, ngày 17/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản 1750/BVHTTDL ngày 17/5 về thỏa thuận lập Quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong.

Đến tháng 12/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa với phạm vi lên tới  977,568ha.

(Tổng hợp bởi odt.vn)