Khu đất quy hoạch ở huyện Tĩnh Gia, có diện tích khoảng 18,46ha với dân số dự kiến khoảng 3.000 – 4.000 người.

thanh-hoa-duyet-quy-hoach-khu-dan-cu-rong-hon-18ha

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Nam đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia. 

Theo đó, khu dân cư với diện tích rộng khoảng 28,46ha thuộc địa giới hành chính các xã Bình Minh và Nguyên Bình. Sau khi hoàn thành, khu đất sẽ có dân số dự kiến khoảng 3.000 đến 4.000 người 

Để triển khai, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan công bố nội dung quy hoạch cho nhân dân biết, kiểm tra, giám sát và thực hiện. 

Đồng thời, hồ sơ và tài liệu quy hoạch chi tiết sẽ được bàn giao cho các địa phương để quản lý và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, mốc giới quy hoạch cũng được đưa ra ngoài thực địa (địa vị ranh giới quy hoạch, cắm mốc, lộ giới các trục giao thông chính, tim tuyển, các khu vực bảo vệ…).

Xem các tin đăng mua bán nhà đất