Trong 10 năm tới, bốn huyện của TP.HCM có đủ điều kiện để phát triển lên quận hoặc quận có nông nghiệp.

den-nam-2030-huyen-nao-cua-tp-hcm-co-the-len-quan

Đây là nhận định được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra khi bàn về sự phát triển của năm huyện ở TP.HCM trong mười năm tới tại hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X ngày 30/11.

Ông cũng cho biết các huyện như Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh phải tính toán lộ trình trong 5 năm, 10 năm lên quận hoặc quận có nông nghiệp do diện tích đất làm nông nghiệp giảm. 

Cụ thể, diện tích đất nông nghiệp của huyện Nhà Bè hiện chỉ còn 350 ha (chiếm 3% tổng diện tích đất), dự báo tới năm 2025, huyện sẽ chỉ còn 109 hộ làm nông nghiệp (chiếm 0,1% tổng hộ). Sau 10 năm tới, huyện Nhà Bé sẽ lên quận sớm nhất do không còn hộ nào làm nghề nông.

Tại huyện Hóc Môn, diện tích đất nông nghiệp chỉ còn 2.200 ha (chiếm 21% tổng diện tích đất). Sau năm 2030, huyện sẽ chỉ còn 600 người làm nông.

Tương tự với huyện Củ Chi, diện tích đất nông nghiệp có khoảng 14.000 ha trên tổng diện tích đất là 43.000 ha, trong đó tổng số dân làm nghề nông chỉ khoảng 4%. Trong 5-10 năm tới, dự đoán diện tích đất nông nghiệp sẽ còn lại rất ít.

Cuối cùng là huyện Bình Chánh. Huyện chỉ có 7.900 ha đất nông nghiệp, chiếm 31%. Dự báo 5 năm sau, huyện còn 0,4% số hộ dân sản xuất nông nghiệp.

Nếu xét nguyên tắc của huyện là phải có nhiều đất làm nông thì TP.HCM chỉ có huyện Cần Giờ là địa phương duy nhất chắc chắn là huyện với tỷ lệ người làm nông nghiệp phù hợp. Huyện hiện có 60% đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Sau 5 năm, dự đoán số hộ làm nông đạt khoảng 3.000 hộ, chiếm 18%.

Sự chênh lệnh giữa tỷ lệ đất làm nông nghiệp và người làm nông buộc người dân phải tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bí thư Nhân yêu cầu, trong năm 2019, Chủ tịch UBND năm huyện TP.HCM cùng với Sở Nông nghiệp, Sở Công thương, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần thảo luận cùng nhau để tìm ra định hướng trong tương lai.