Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

quang-nam-giam-dien-tich-khu-cong-nghiep-dien-nam-dien-ngoc

Ảnh minh hoạ.

Điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc

Theo đó, Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc sẽ giảm diện tích từ 390ha xuống còn 357,08ha.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các số liệu, thông tin, báo cáo nêu tại Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đề án có nội dung đề nghị giảm diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

Việc điều chỉnh diện tích dự án cần đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Việc điều chỉnh diện tích quy hoạch dự án cần không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Tỉnh Quảng Nam quản lý, sử dụng đất, cho thuê đất đối với phần diện tích được loại bỏ khỏi quy hoạch Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Đảm bảo việc quản lý, sử dụng và cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Đảm bảo việc thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, bảo đảm diện tích cây xanh cách lý giữa khu công nghiệp và dân cư.

Được biết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam từ năm 2016 – 2019 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó có sự phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế biển.

Cụ thể, tính tới đầu năm 2019, toàn tỉnh hiện có 7/8 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 185 dự án đầu tư, gồm 119 dự án trong nước và 66 dự án nước ngoài. Tổng vốn đăng ký dự án khoảng 1.605 triệu USD và 3.721 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng là khoảng 1.026ha, tổng mức đầu tư hạ tầng là khoảng 1.185 tỷ đồng.

Theo đó, nhiệm vụ chiến lược của tỉnh là xây dựng tỉnh công nghiệp, có kinh tế biển vững mạnh, gồm công nghiệp biển, du lịch biển và dịch vụ biển. Đồng thời phát triển nền kinh tế có chiều sâu, giữ gìn văn hoá, bảo vệ môi trường…