Tại hội thảo Quận 3 – Tiềm năng phát triển đô thị tổ chức vào ngày 22/12, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho biết quận 3 sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học về việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch tại quận.

 lang-nghe-dong-gop-ve-dieu-chinh-cac-do-an-quy-hoach-tai-quan-3

Chi tiết hoá đồ án quy hoạch

Việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch tại quận 3 trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và khai thác được những tiềm năng, thế mạnh của quận. Theo đó, quận sẽ cố gắng chi tiết hoá các đồ án quy hoạch và xoá bỏ quy hoạch đất hỗn hợp để tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Cụ thể, tại quận 3 có 10 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trong đó có một dự án quy hoạch khu trung tâm thành phố với diện tích 930ha. Ngoài ra, quận còn có 14 đồ án quy hoạch hẻm.

Được biết, trong suốt 10 năm qua, quận 3 đã thực hiện nhiều đồ án quy hoạch thành công và mang lại diện mạo mới cho quận 3, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, quận 3 đã thuyết phục thành công gần 1.500 hộ dân hiến hơn 8.100m2 để mở rộng hẻm.

Tuy nhiên, các đồ án quy hoạch tại quận 3 trước đây còn có điểm hạn chế. Cụ thế, quy hoạch hẻm tại quận 3 chưa phù hợp với thực tiễn và thiếu tính dự báo. Bên cạnh đó, các đồ án quy hoạch cũng chưa cân đối và tái cấu trúc các thành phần đất đai trong đô thị.

Ngoài ra, quận 3 chưa thực hiện các tuyến đường dự phóng xen cài trong khu dân cư. Hoặc đã thực hiện nhưng chưa phù hợp với thực tiẽn, hoặc quá trình thực hiện kéo dài.

Quận 3 còn có nhiều bất cập trong quy hoạch phân khu, quy hoạch hẻm, quy hoạch đất hỗn hợp…

Xoá bỏ quy hoạch đất hỗn hợp

Theo thống kê, quận 3 hiện có 58,56ha đất hỗn hợp, chiếm gần 20% quỹ đất tự nhiên của quận. Nhưng các đồ án quy hoạch 1/2000 chưa xác định được các thành phần đất đai và vị trí trong quy hoạch này. Do đó, các dự án chỉ là xây dựng tạm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi về nhà, đất của người dân.

Do đó, quận 3 sẽ xoá bỏ quy hoạch đất hỗn hợp trong lần điều chỉnh quy hoạch tới đây. Thay vào đó, quy hoạch cần xác định được giá trị cốt lõi, thế mạnh, tiềm năng và định hướng của quận.

Trên cơ sở các tiềm năng và lợi thế về giao thông, các chuyên gia cho rằng quy hoạch quận cần hướng tới phát triển đô thị trên nền tảng giao thông và khai thác giá trị quyền sử dụng đất và trục di sản quý giá của quận.

Đồng thời, quy hoạch quận 3 cần phù hợp với việc điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Quận cần định hình các phân khu chức năng, chỉnh trang và sắp xếp các khu dân cư hiện hữu hợp lý.

Được biết, quận có hàng trăm dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp từ năm 2015 đến nay phải chuyển mục đích sử dụng đất.